He mea waihanga i Aotearoa - Te Tiriti o Waitangi.
|

Kei tĒnei wĀhanga

Introduction.

Ngā Whenua Māori 1860

Ngā Whenua Māori 1890

Ngā Whenua Māori 1910

Ngā Whenua Māori 1939

Ngā Whenua Māori 2000

Māori Land Loss.

Land Confiscations.

New Zealand Wars.

Ngāi Tahu Purchases.

Percentage of Te Reo Spoken.

Waikato Campaign.

English version of this page

He MAPI

Ngā Muru Raupatu i raro i te Ture Whakanohonoho Whenua o Aotearoa (1863)

RĀRANGI TOHU

Ngā Whenua i Murua
Bay of Plenty. Mātaatua (448,000 eka)
Mōhaka-Waikare. Mōhaka-Waikare (340,500 eka)
Taranaki. Taranaki (1,199,622 eka)
Tauranga. Tauranga (290,000 eka)
Waikato. Waikato (1,202,172 eka)
Area Subject to East Coast Land Titles Investigation Act. Ko ngā rohe i raro i te East Coast Land Titles Investigation Act
Map showing Land Confiscations under the New Zealand Settlements Act.

next story.


Kāore e arohia ngā tohutō i roto i ngā mahi kimi.