He mea waihanga i Aotearoa - Te Tiriti o Waitangi.
|

Kei tĒnei wĀhanga

Introduction.

Ngā Whenua Māori 1860

Ngā Whenua Māori 1890

Ngā Whenua Māori 1910

Ngā Whenua Māori 1939

Ngā Whenua Māori 2000

Māori Land Loss.

Land Confiscations.

New Zealand Wars.

Ngāi Tahu Purchases.

Percentage of Te Reo Spoken.

Waikato Campaign.

English version of this page

HE MAPI

He Raupapa Upane Whakaahua Korikori

RĀRANGI TOHU

Māori Land Ngā Whenua Māori
Cartography by HistoryWorks Ltd. Copyright Reserved (Nov 2000). Information Source(s): Te Puni Kōkiri (TPK); Land Information New Zealand (LINZ).

next story.


Kāore e arohia ngā tohutō i roto i ngā mahi kimi.