He mea waihanga i Aotearoa - Te Tiriti o Waitangi.
|

Kei tĒnei wĀhanga

Introduction

Alphabetical List of Key People.

Māori Leaders 1840 - 1900

Māori Leaders 1900 onwards

Governors

Politicians Judges & Officials

Missionaries & Settlers

English version of this page

TĀngata Ingoa Nui

RĀrangi Ingoa TĀtai Reta o ngĀ TĀngata Ingoa Nui

Rārangi Ingoa Tātai Reta o ngā Tāngata Ingoa Nui

Ballance, John
Balneavis, Henare Te Raumoa Huatahi
Bell, F. D.
Browne, Thomas
Bryce, John
Buck, Peter Henry
Buick, T. L.
Bunbury, Thomas
Busby, James
Carroll, Heni Materoa
Carroll, James
Carroll, Turi
Clarke, George
Coates, Joseph Gordon
Colenso, William
Cooper, Dame Whina
Cowan, James
Eyre, E. J.
Fenton, F. D.
FitzGerald, J. E.
FitzRoy, Robert
Fox, William
Fraser, Peter
Hadfield, Bishop Octavius
Gipps, George
Gorst, John
Glenelg, Charles Grant
Grace, T. S.
Grey, George
Grey, Henry George
Hanan, Josiah Ralph
Heke Pokai, Hone Wiremu (Hone Heke)
Henare, James Clendon Tau
Herangi, Te Kirihaehae Te Puea
Herries, William Herbert
Hobson, William
Hunn, Jack Kent
Kahutia, Riperata
Kaihau, Henare
Kawiti, Te Ruki
Kenana, Rua
Kirk, Norman Eric
Koroki Te Rata Mahuta Tawhiao Potatau Te Wherowhero
Lewis, T. W.
Mahuta Tawhiao Potatau Te Wherowhero
Mair, Gilbert
Mangakahia, Meri Te Tai
Mangakahia, Hamiora
Maniapoto, Rewi Manga
Maning, F. E.
Mantell, Walter
Marsden, Samuel
Martin, William
Matua, Henare
Mawhete, Rangiputangatahi
McLean, Donald
Mitchell, Henry Taiporutu Te Mapu-o-te-rangi
Nash, Walter
Nene, Tamati Waka
Ngapua, Hone Heke
Ngata, Apirana Turupa
Ngatata, Wiremu Tako
Niniwa-i-te-rangi
Nireaha Tamaki
Normanby, Constantine Henry Phipps
John Ormsby
Paikea, Paraire Karaka
Parata, Wiremu Te Kakakura
Pere, Wiremu
Pomare II
Pomare, Maui Wiremu Piti Naera
Pompallier, J. B. F.
Prendergast, James
Rata, Matiu
Ratana, Tahupotiki Wiremu
Rees, W. L.
Richmond, J. C.
Rickard, Eva
Rusden, G. W.
Russell, H. R.
Savage, Michael Joseph
Seddon, Richard
Selwyn G. A.
Sewell, Henry
Sheehan, John
Spain, William
Stephen, James
Stout, Robert
Taiaroa, Hori Kerei
Taiwhanga, Hirini Rawiri
Takamoana, Karaitiana
Taonui, Aperahama
Taraia Ngakuti Te Tumuhuia
Tawhai, Hone Mohi
Tawhiao, Tukaroto Matutaera Potatau Te Wherowhero
Taylor, Richard
Te Hapuku
Te Heuheu Tukino III, Iwikau
Te Heuheu Tukino VI, Hoani
Te Heuheu Tukino IV, Horonuku
Te Kawau, Apihai
Te Kooti Arikirangi Te Turuki
Te Pahi
Te Rangihiwinui, Te Keepa
Te Rangi-puawhe, Te Keepa
Te Rangitake, Wiremu Kingi
Te Rauparaha
Te Waharoa, Wiremu Tamihana Tarapipipi
Te Wheoro, Wiremu Te Morehu Maipapa
Te Wherowhero, Potatau
Te Whiti-o-Rongomai III, Erueti
Te Whiwhi, Henare Matene
Tiramorehu, Matiaha
Tirikatene, Eruera Tihema Te Aika
Titokowaru, Riwha
Tohu Kakahi
Tomoana, Henare
Topeora, Rangi Kuini Wikitoria
Tuhaere, Paora
Vogel, Julius
Huatare, Wahanui
Wahawaha, Rapata
Wakefield, Edward
Weld, Frederick
Whitaker, Frederick
Williams, Henry

next story.


Kāore e arohia ngā tohutō i roto i ngā mahi kimi.

Ngā Hono e Hāngai ana

Dictionary of New Zealand Biography