He mea waihanga i Aotearoa - Te Tiriti o Waitangi.
|

KEI TĒNEI WĀHANGA

Kupu Ake 1838 - 1859

Kupu Ake 1860 - 1879

Kupu Ake 1880 - 1899

Kupu Ake 1900 - 1919

Kupu Ake 1920 - 1939

Kupu Ake 1940 - 1959

Kupu Ake 1960 - 1979

Kupu Ake 1980 - 1990

English version of this page

Kupu Ake

NgĀ kupu ake a Ētahi tĀngata mŌ te tiriti 1980-1990

Kei tēnei wāhanga ētahi o ngā kupu ake a ētahi tāngata ingoa nui e pā ana ki te Tiriti, mai i te wā o mua i te hainatanga o te Tiriti tae mai ki te tau 1990.


Kāore e arohia ngā tohutō i roto i ngā mahi kimi.

Rārangi Ingoa Tātai Reta

Ballance, John
1888
Barclay, Rui
1960
Barnard, William
1932
Bell, Francis (Sir)
1922
Bertrand, G. (Major)
1940
Bledisloe (Lord)
(1) 1934, (2) 1934, (3) 1934
Bracken, Thomas
1882
Bunbury, Thomas (Major)
1840
Cameron, (General)
1864
Carr, Clyde (Reverend)
1932
Carroll, James
1891, 1894, 1908
Carroll, Turi (Sir)
1963
Chapman (Justice)
1847
Chief of Ngā Puhi
1848
Churchill, Winston (Sir)
1906
Clarke, George
1861
Coates, Dandeson
1838
Coates, Joseph Gordon
1925, 1932, 1934
Cobham (Lord)
1960
Colenso, William
1844
Cooke, Alfred
1913
Cooper, Whina (Dame)
1953, (1) 1975, (2) 1975
Dewes, Koro
1968
Fenton, F. D. (Chief Judge)
1857, 1870
Field, William H.
1932
Fitchett, (Dr)
1909
FitzRoy, Robert (Governor)
1844, 1845, 1846
Forbes, George
(1) 1932, (2) 1932, (1) 1934, (2) 1934
Fraser, Peter
1923, 1940
Galway (Viscount)
1940
Gipps, (Governor)
(1) 1840, (2) 1840
Graham, Douglas
1984/1985
Gregory, Bruce (Dr)
1984/1985
Hadfield, Octavius (Archdeacon)
1840, 1860, 1861
Harawira, Titewhai
1975
Heke, Hone
1844, 1845
Herangi, Te Puea
1940
Highet, David
1974, 1976
Hobson, William (Captain)
(1) 1840, (2) 1840
Hunn, Jack
1960
Jack, Roy (Sir)
1974
Jessep, J.
1934
Kawepo, Renata
1861, 1877
King, Michael
Te Puea Herangi
1939
Kirk, Norman Eric
1973, 1974
Kohere, Reweti (Reverend)
1905
Langstone, Frank
1940, 1944
Latimer, Graham (Sir)
1990
Lawry, Walter (Reverend)
(1) 1845, (2) 1845
Lowry, L. G.
1944
Hamuera Mangakahia, Moehau
1892
Mangakahia, Hamiora
1908
Maori Rights Conservation Association
1907
Martin, Samuel McDonald
1841, (1) 1845, (2) 1845
Mason, Henry Rex
1939
Maunsell, Robert (Reverend)
1845, 1846, 1847
Mawhete, Rangiputangatahi
1944
May, Henry
1973
McLean, Mr
1984
Moki, P. (Reverend)
1940
Muldoon, Robert
1973, 1974
Nash, Walter
1932, (1) 1960, (2) 1960
Native Affairs Committee
Report
1945
Nene, Tamati Waka
1840, 1860
New Zealand Herald
Editorials
1934, (1) 1940, (2) 1940
Ngapua, Hone Heke
1894
Ngata, Apirana (Sir)
1907, 1919, 1922, 1930, (1) 1932, (2) 1932, (3) 1932, 1934, 1938, 1939, (1) 1940, (2) 1940
Ngata, Henare
1972
Ngatata, Wiremu Tako
1873
Ngati Raukawa
petition
1860
Normanby, (Lord)
1839
Paerimu, Eruena
1879
Paikea, Paraire Karaka
1939, 1940
Palmer, Geoffrey
1984, 1990
Pana-kareao, Nopera
1840, 1841
Parata, C.
1908
Parr, James (Sir)
1932
Parry, William
1938
Plunket, William (Sir)
1908
Potae, Wi
1934
Prendergast, James
1877
Pugsley, Christopher
Maori Battalion
1918
Puriri, Nau Paraone Kawiti
1963
Queen Elizabeth II
1963, 1990
Rankin, Hone Heke
1953
Rata, Matiu
1960, 1971, 1973,1974, 1975, 1976
Ratana, Tahupotiki Wiremu - petition
1932
Ratana, Haami Tokouru (Toko) - 1939
Ratana (Mrs)
1960
Rewa, Ngai Tawake
1840
Riddiford, Daniel
(1) 1971, (2) 1971
Rowling, Bill
1975
Royal Commission on Social Policy
1988
Ruru, David
1975
Salmond, John (Sir)
1918
Savage, Michael Joseph
1934
Seddon, Richard (Premier)
1894, 1902
Simpson, Peter (Dr)
1990
Sinclair, Keith (Sir)
1990
Somes, Joseph
1843
Stanley (Lord)
1845
Stirling, Eruera
1985
Stout, Robert
1914
Sutch, William
1966
Symonds, W.C. (Captain)
1840
Taipari, Wirope Hoterini
1869
Taipua Te Puna-I-rangiriri, Hoani
1891
Taonui, Aperahama
1863
Tawhiao, (King)
1884, 1885
Taylor, Richard (Reverend)
1845
Te Arawa
petition
1891
Te Awha, Parore and Ngā Puhi
petition
1882, 1883
Te Tomo, Te Taite
1932
Tennet, Elizabeth
1990
Tirikatene, Eruera
(1) 1932, (2) 1932, (3) 1932, 1933, 1938, 1939, 1960
Tirikatene-Sullivan, Whetu
(1) 1974, (2) 1974, 1985
Tomoana, Henare
1893
Topeora, Rangi Kuini Wikitoria
1861
Tuhaere, Paora
1860
Tuwhare, Hone
1975
Te Heuheu Tukino, Tureiti
1898
Upton, Simon
1984, 1990
Vercoe, Whakahuihui (Bishop)
1990
von Haast, H. F.
1934
Ward, Joseph (Sir)
1908
Warren, John (Reverend)
1863
Wetere, Koro
1984
Williams, Henry
1845
Young, Venn
1975

Quotations About The Treaty of Waitangi. Quotations About The Treaty of Waitangi.
  Tīhema 1984
Koro Wetere, Minister of Maori Affairs, and David Lange, Prime Minister, at Waitangi in 1985.

Koro Wetere

Photo: H_230603NZHWAITANGI
© Paul Estcourt
Copyright: New Zealand Herald

Koro Wetere
TAINUI, MINITA MŌ NGĀ TAKE MĀORI

Ko te hiahia ia o te Pire kia whakahokia ki te Rūnanga o Waitangi ngā mana katoa kia taea ai ngā nawe i roto i te Pire te āta titiro, hoki noa atu ki te Tiriti o Waitangi. Kāore e taea te matapae e hia rawa te pikinga ake o ngā take ka whakauruhia i muri i te Pire, ahakoa rā, ki te āta whakaarotia ka tino piki i te tuatahi, ā, ka tae ki tētahi taumata, ka heke haere ai. Hei urupare te Pire i ngā āwangawanga i waenganui i te hapori, i ahu mai i ngā nawe mō ngā hē, e mau ake nei i te whatumanawa mō ngā take kāore anō kia tatū.

[New Zealand Parliamentary Debates, Volume 460, p. 2702. Debate concerned the Treaty of Waitangi Amendment Bill, which extended the jurisdiction of the Waitangi Tribunal back to 1840.]

 
  Tīhema 1984 me Akuhata 1985
Doug Graham and Arapeta Tahana signing papers beginning negotiation for the Rotorua Lakes claim, 1999. Photographer: Nicola Topping, NZ Herald.

Douglas Graham

Photo: Nicola Topping Copyright: New Zealand Herald

Douglas Graham
MEMA PĀREMATA MŌ REMUERA (MINITA MŌ NGĀ TURE Ā TŌNA WĀ ME TE MANA MŌ NGĀ WHAKATAU E PĀ ANA KI TE TIRITI)

…Ki taku whakaaro koinei pea te tino Pire kua whakauruhia i tēnei nohonga o te Whare Pāremata. Kāore e kore ka toro ngā pānga o tēnei Pire ki tua o te tirohanga kanohi, mō ngā tāngata katoa o Aotearoa. …kia kī noa ake au he nui anō ngā Pākehā me ngā Māori i āwangawanga mō te muru raupatu o ngā whenua Māori me te nui o ngā kapiheihana i utua ai i roto i te 150 tau. …He take matatini, he take uaua hoki, he mea nui kia tika tonu ngā kōrero mō te kaupapa nei, kia kitea ai he ahunga whakamua mō ngā tāngata katoa o Aotearoa.

…Ki ahau nei ko ngā whakatau me ngā tohutohu [a te Rōpū Whakamana i te Tiriti o  Waitangi] e pā ana ki ngā kawa kai o Waitara me Motunui, me āna whiriwhiringa o tēnei wā mō [te take o] Manukau, kei hea mai te pai me te tōtika. Kei te whakamihi te iwi Māori, te Kāwanatanga me ngā tāngata katoa o Aotearoa ki te rūnanga, i a ia ka whano ake ki te kawe i āna mahi. 

E mōhio ana au ko te hiahia o ngā tāngata katoa o Aotearoa kia tika te whakahaere i te take mātotoru nei, engari kāore e pai kia hoki atu ki te tau 1840, ki te arotake i ngā mahi me ngā hapanga katoa a te Kāwanatanga, tae atu ki ngā whakatau kua oti kē me ngā utu kua ea kē, me te mahi nui kia whakatauria me he tūkinotanga i roto i aua mahi. Kāore e kore ka noho tērā hei take e wehea ai te Pākehā i te Pākehā, te Pākeha i te Māori, te Māori i te Māori. E āwangawanga ana au mō ngā hua pāpori, me ngā hua ōhanga o te Pire, ā, kei te inoi hoki ki te whare kia āta whiria mehemea ka nui kē atu ngā raruraru i waenganui i ngā iwi i tō tēnei wā, ki te whakamanaia te Pire nei. 

Kua tae ki te 145 tau mai o te hainatanga o Te Tiriti o Waitangi. Ka tūtaki ngā momo iwi e rua, he rerekē rawa tētahi i tētahi. Ka hainatia tētahi tiriti i runga i ngā tūmanako tino nui tērā e whakangaromia atu ngā rerekētanga ā-tikanga o ngā momo e rua, i roto i te whakawhanaungatanga. He mea e pōuri ai te ngākau, engari e taea hoki te aha, i roto i te takiwā o te 150 tau kua ara ake he rerekētanga i waenganui i ngā ahurea e rua - kotahi te whenua, e rua ngā iwi, e rua ngā ahurea, - nā konā kua mau ake ētahi nawe e ongaonga tonu nei i te ngākau o te iwi Māori, ā, kei konei tonu kei waenganui i a tātou i te rā nei. Kia whakaaro ake tātou ki te pūnaha mātauranga …ko ngā āhuatanga i pā ki te whenua nei i roto i te 150 tau, ki ngā whakaaro me ngā waiaro rerekē ki ngā hītori kua tupu ake, māna noa ake te kite tonu mai o ētahi o ngā raruraru e pā ana ki a tātou i te rā nei.

Nō te tau 1975 i whakatūria ai te Rōpū Whakamana i Te Tiriti o Waitangi i runga i te tūmanako tērā e whakahaeretia ngā nawe i runga i te tika, i runga i te ngākau aroha, e puta ai he tohutohu ki te Kāwanatanga i runga i te mātauranga hōhonu me te māramatanga ki ōna pūtake. Ki a au ka taea te kī… he tino kaupapa whai tikanga Te Rōpū Whakamana i te Tiriti kua tū nei… he rawe ana pūrongo roroa, he ātaahua te reo tuhituhi, kī pai i te wairua Māori, engari nō te Pākehā pea te ngāwari o ngā huarahi whakamua.... kei te mārō tonu te haere o te Rōpū, kua piki anō hoki tōna mana ki te titiro a te Māori rāua ko te Pākehā.

[New Zealand Parliamentary Debates, Volume 460, p. 2704, and Volume 465, p. 6065. Debate concerned the Treaty of Waitangi Amendment Bill, which extended the jurisdiction of the Waitangi Tribunal back to 1840.]

 
  Tīhema 1984
Portrait of Ian McLean, in November 1978. National Member of Parliament for Tarawera in the 1980s. Courtesy of The Dominion Post.

Mr McLean

The Dominion Post
114956
© Image copyright conditions

Ian McLean
MEMA PĀREMATA MŌ TARAWERA,

Kia pēnei taku pātai ki te Minita, me hoki whakamuri tātou ki hea kia kitea ai he utu? Me hoki rawa kia 50 tau ki muri, kia 100 tau, kia 140 kia kitea ai te utu e rapua nei e te Minita i te Pire nei? Kua tae ianei te wā ka taea ngā take nunui te whakaoti i runga i te tika ki ngā taha e rua, me te waiho i ngā haehaetanga o te kiri kia mahu ana? Kei roto i te Pire nei tētahi… āwangawanga nui – mā ōna āhuatanga e hauhakengia ake ai ngā nawe kua oti noa atu te nehu i ngā tau ki muri. He tino Pire mōrearea tēnei, o ngā pire katoa kua whakatakotoria ki mua i te whare i te wā i ahau i te Whare nei, ki a au ko tā te Pire nei he whakapātaritari pea i ētahi raruraru nunui i waenganui i te Māori rāua ko te Pākehā i Aotearoa. …

Ko ōku tūpuna i ahu mai i Kotirani. Ki taku mōhio i peia rātou i ō rātou whenua e ngā Campbell tino kino nei te kōhuru nāna i mahi mō te Kīngi o Ingarangi, engari e hoki ana tērā kōrero e rua rau tau ki muri. Ki te tū au ki runga i te whenua i heke ai te toto, ka riri tonu taku ngākau, engari kore rawa au e āhei te hoki ki reira ki te rapu utu, nā, kore tonu au e whakapono, ka hua ake he ao pai ake mō te iwi Māori ki te titiro whakamuri me te wareware ki te titiro whakamua.

[New Zealand Parliamentary Debates, Volume 460, p. 2707. Debate concerned the Treaty of Waitangi Amendment Bill, which extended the jurisdiction of the Waitangi Tribunal back to 1840.]

 
  Tīhema 1984
Prime Minister Geoffrey Palmer, 8 August 1989.

Geoffrey Palmer

Image: ATL
Ref: EP-Portraits of New Zealanders-Palmer, Geoffrey-01
© Image copyright conditions

Geoffrey Palmer
PIRIMIA O RARO (PIRIMIA Ā TŌNA WĀ)

…mehemea kua mahu katoa ngā tūnga, mehemea nā ngā whakaritenga o te Pire aua taotūtanga i whakaongaonga, ka pēnei te tangata kua kore katoa ngā hīkoi i haere i te taha o ngā mahi whakanui i te Rā o Waitangi, arā, o ngā tāngata i tino hōhonu nei ngā nawe kāore anō kia whakaotingia i runga i te tika. Ko te whāinga o te Pire nei he whakatatū i ngā tautohe, kāore kia whakapōraruraru i te noho pai. Ki te… kore e mahia tētahi mahi hei whakaoti i ngā nawe ka haere tonu ngā raruraru i waenganui i ngā iwi e rua. …

Ki te iwi i hīkoi rā i Waitangi i tērā tau, kāore anō ngā taotūtanga kia ora noa. Ki te kore rātou e kite kei te whakahaeretia tētahi mahi e te Kāwanatanga, hei whakawātea tikanga kia whakawākia ai ngā take whai kiko e ngau nei i te whatumanawa, ka hinga ngā pou o te kāwanatanga manapori o Aotearoa.

Ko tētahi o ngā kaupapa matua o tētahi Whare Pāremata he rapu tikanga whakatau i ngā nawe o te iwi…kia takoto ai he whakaritenga tōtika ki ngā tāngata e pōkaikaha nei i ngā take kīhai i tatū i roto i ngā tau. …Ka hoatu i roto i tēnei Pire ki te iwi Māori tō rātou wairua me tō rātou mana tangata. Ka āhei i raro i a ia te tangata whenua te whakamana, ka whakatakoto huarahi tika e rangona ai ō rātou nawe, e rangahaua ai aua take, e āta whakarongona ai ngā totohe me ngā tohutohu.

Kāore tātou e tuhituhi ana i runga i te papa mā noa iho nei. …He tino tikanga ahurei tonu [Te Rōpū Whakamana i Te Tiriti o Waitangi]; kua oti tēnei huarahi hou te hanga i Aotearoa, e ōna tāngata anō, kia tika ai te whakahaere i ngā kaupapa e pā ana ki te tangata whenua i runga i ngā tikanga e mōhio ana rātou. …Ki te whakapono te whare ka taea e ia aua take tawhito te whakaparahako, te huri tuarā rānei, te waiho kia takoto noa iho rānei, he nui ngā rā kikino kei mua i Aotearoa.

[New Zealand Parliamentary Debates, Volume 460, p. 2708. Debate concerned the Treaty of Waitangi Amendment Bill, which extended the jurisdiction of the Waitangi Tribunal back to 1840.]

 
  Tīhema 1984
Simon Upton in 1990.

Simon Upton

Image: Dominion Post Collection, ATL
EP-1990-3783-27
© Image copyright conditions

Simon Upton
MEMA PĀREMATA MŌ WHĀINGAROA

Mai i te rā i puta ai te whakatau mō Te Ātiawa, arā, mō tō rātou take [i raro i te Tiriti o Waitangi] mō te tukunga para i Motunui, ki hea noa iho i Aotearoa ka rangona te kōrero kua tuwhera tētahi pukapuka hou mō te whakahaeretanga o ngā take whenua tawhito o te Māori. Māna noa ake te kite i te waipuketanga mai o ngā whakaaro mō ēnei momo take. …I kī te mema mō Tarawera, nā te Pire nei i rapirapi ngā taotūtanga kua mahu noa atu. …Ko ētahi ka kī, kāore anō aua taotūtanga kia mahu...kāore ēnei raruraru e taea te whakangaro atu. Ka haere mai ngā take me te aro mai o te tangata. …Ki ahau kāore pea te Minita i āta whakaaro mō te tikanga mutunga-kore o te taputapu e hangaia nei e ia. Tērā pea ka tauwehe ngā iwi e rua, ā, ka mau tonu iho taua momo māwehetanga. Kāore tērā e pai mō Aotearoa.

[New Zealand Parliamentary Debates, Volume 460, pp. 2708-2709. Debate concerned the Treaty of Waitangi Amendment Bill, which extended the jurisdiction of the Waitangi Tribunal back to 1840.]

 
  Tīhema 1984 me
Hūrae 1985
Labour Party caucus members on a train in Wellington, 29 March 1983. Photographer: Ross Giblin.

Dr Bruce Gregory

Image: ATL Ref: EP/1983/1129/4-F
© Image copyright conditions

TĀkuta Bruce Gregory
MEMA PĀREMATA MŌ TE TAI TOKERAU

Te mana wairua, te mana whenua, te mana tangata, me tuku iho ki a tātou e ngā mātua tūpuna. The dignity of the spirit; the dignity of the land; the dignity of the people is released to us by our parents and by our ancestors. …E tū ana ahau i konei hei whakaoti i taua taura, kotahi i roto i te tokomaha, ki te whakapuaki i ngā whakaaro e hoki atu ana ki te tau 1840. …Kua eke te waka ki te au moana i raro i te Pire nei, otirā, e kore ngā āwangawanga kua puta i ngā mema i te Āpitihana e ngaro ahakoa tahia tonutia atu ki raro i te whāriki. …me whakarerekē te Rōpū Whakamana i Te Tiriti o Waitangi kia mau ai te wairua o te whakawā tika, koia tērā te pūtake o tēnei kaupapa me ōna wehenga katoa. Kāore kē tātou e kaha ki te kī he tāngata tātou nō te Karauna o Ingarangi, ki te kore e paingia te Tiriti o Waitangi. …kāore mātou e kaha ki te tīpoka i tētahi wāhanga o te tiriti, me te whakaparahako ki tētahi. …

Kua huakina [e te Pire] tētahi kaupapa tino nui ki ngā tāngata katoa o Aotearoa – te whakaeanga o ngā nawe e pā ana ki te Tiriti o Waitangi. Kei tēnei Kāwanatanga te manawanui kāore i kitea i ō mua Kāwanatanga, kāore kē rātou i kaha ki te wherawhera i ngā take nei, mai i te whakatūranga o tō tātou whenua i raro i te Tiriti o Waitangi i te tau 1840.

[New Zealand Parliamentary Debates, Volume 460, p. 2709, and Volume 464, p.5650. Debate concerned the Treaty of Waitangi Amendment Bill, which extended the jurisdiction of the Waitangi Tribunal back to 1840.]

 
  Akuhata 1985
Whetu Tirikatene-Sullivan, on her return from an International Women's Year conference in Mexico, 5 July 1975. Dominion Post Collection, Alexander Turnbull Library.

Whetu Tirikatene–Sullivan

Image: ATL EP/1975/2720/10A-F
© Image copyright conditions

WhetŪ TirikĀtene–Sullivan
HE WAHINE WHAIMANA NŌ NGĀI TAHU, MEMA MĀORI MŌ TE TAI TONGA

E kī ana te Pākehā kia kaua te tangata e hoki anō ki ngā take pakanga tawhito. Ahakoa tērā, kei te kā tonu te ahi me te mamae i te ao Māori. Nā reira, i te takanga o ngā tau e tika ana kia āta rangahaua, kia āta tuhia ngā āhuatanga e pā ana ki ēnei take, kia tika ai te whiriwhiri ki roto i te titiro a ngā whakatupuranga ki ngā hītori, ki roto hoki i ngā ture o nāianei. …Ko te take kei mua i a tātou he rapu huarahi e taea ai ngā nawe o te iwi Māori te whiriwhiri kia kore e kā mai anō.

…Kāore i hunaia e au taku kōrero, ko taku hiahia kia toro whakamuri te mana o te Pire [o Te Rōpū Whakamana i Te Tiriti o te tau 1975]. …Ki te kore ngā Pire pēnei e toro whakamuri ki te rā o te hainatanga o te Tiriti, e kore e tutuki tōna pīkauranga nui, arā, kia whakatikangia ngā hē kua ara ake i roto i ngā tau.

[New Zealand Parliamentary Debates, Volume 465, p. 6073. Debate concerned the Treaty of Waitangi Amendment Bill, which extended the jurisdiction of the Waitangi Tribunal back to 1840.]

 
  1985
Eruera and Amiria Stirling photographed by Vicky Wardell in 1982.

Eruera Stirling

Image: Courtesy of the NZ Woman’s Weekly
PAColl-0194-23

© Image copyright conditions

Eruera Stirling
RANGATIRA O NGĀTI POROU ME TE WHĀNAU-A-APANUI

Ka nui te whakahīhī o ētahi o ngā taitamariki o ēnei rā, hei aukati rātou i ngā pakeke, ka pōhēhē rātou mā rātou te marae e whakahaere, kāore hoki rātou e mōhio ki tētahi wāhi iti o ngā tikanga Māori. Kua kite mātou i Waitangi i ngā tau ka mahue ki muri, i Takaparawhau anō hoki, ka takahia e te rangatahi te mana o ō rātou kaumātua, ka whakaitingia e rātou ngā tikanga o tō rātou iwi, ā, ehara rawa tērā i te noho tika. Kāore e tika kia karanga te rangatahi o ēnei rā kia whakarērea te Tiriti o Waitangi – nō hea hoki e tika – ko wai hoki rātou kia hūpekengia te Tiriti nā ngā rangatira e 500 i haina? He mahi taurekareka! Ko ngā tāngata tōtika hei kōrerorero mō ēnei āhuatanga ko ngā uri rangatira tonu; kei te maumahara au ki a Āpirana [Ngata] me ana kōrero ki a mātou mō te Tiriti i runga i te marae i Waiomatatini, i kī rā ia,

"Heoi, ko te mea kino rawa o te Tiriti o Waitangi, ko te upoko tuatoru….

Ko te upoko Tuatoru te mea e kī ana, he aha he ture o Ingarangi ka mana katoa mai ki Aotearoa, ko ngā ture o tēnei whenua ka rite tonu ki ērā o Ingarangi, ka raruraru i reira te noho pai o te iwi Māori o Aotearoa! Ki a au, kāore pea a Te Wiremu me ngā mihingare i whakamārama i taua upoko ki ngā rangatira, me i āta whakamāramatia kua kore tonu atu rātou e haina i te Tiriti o Waitangi! I ngā rā o mua, he pai noa te pupuri a ngā rangatira i ā rātou taonga katoa, i te whenua, i ngā mahinga kai me ngā tauranga ika, kāore te tangata i nama i a rātou mō te moni, heoi anō, nō te taenga mai o ngā ture o Ingarangi… i riro me utu tāke te Māori, me utu reiti, ka mutu te noho i runga i te mana Māori, ka tīmata te ngāhorohoro atu o te whenua i ō mātou ringa.

Ehara te Tiriti o Waitangi i te tino mutunga mai o ngā tiriti, engari kia mahara te rangatahi, ka takahi ana i te mahi a ō rātou tīpuna, ka takahi i a rātou anō, i a tātou.

[cited in Eruera. The Teachings of a Maori Elder, Eruera Stirling, as told to Anne Salmond, 1985, p.225.]

 
  1988
A reconstruction of the signing of the Treaty of Waitangi, 1840.  By Leonard Cornwall Mitchell in 1949.

He whakaahuatanga o te hainatanga o Te Tiriti o Waitangi i te tau 1840.

Image: ATL A-242-002
© Image copyright conditions

Royal Commission on Social Policy

Ki a mātou, ehara, kīhai rawa i ōrite te mana me ngā whakaaro pai ki te Tiriti i roto i ngā tau, ā, kei te tū wehe tonu ngā whakaaro o ngā tāngata o Aotearoa mō tōna mana i waenganui i a tātou, me te whānui o tōna whakamarumaru i ā tātou mahi. He whānui tonu ngā whakaaro. Ko ētahi e mea ana, āe, he pukapuka whai take te Tiriti i roto i ngā hītori, engari kāore ōna tino pānga ki te Aotearoa o ēnei rā. Arā anō ētahi e mea ana he pukapuka tiketike, he pukapuka tapu tonu te Tiriti, kei reira te mana whenua me ōna kaupapa katoa e poua ana. I ētahi wā kei te whakatairangatia te Tiriti hei rama whakamārama i te huarahi whakamua mō te whakawhaunaungatanga o ngā iwi, ā, arā anō te wehenga tāngata takitahi e kī ana kāore e pai kia whakamanaia, kei uru mai te wairua taukumekume, me te pūhaehae a tētahi ki tētahi, i runga i ngā tūmanako pohewa noa. Arā anō te whakaaro e mea ana, ko te Tiriti tētahi tauākī mō te noho o te iwi Māori i roto i Aotearoa, me tō rātou whanaungatanga ki ērā atu tāngata o tēnei whenua, me ngā whare o te whenua.

... Ākuanei pea ka rerekē ko te Tiriti o Waitangi. Ka aronui te Tiriti ki ngā takenga rerekē me ngā tikanga o ngā ahurea e tūhonohono nei i tēnei whenua, ki ngā taura whanaungatanga hou, ki ngā māramatanga hou e rarau ake ai ngā āwangawanga o āpōpō, me te waiho anō i ngā whāinga wāhi mō te tautoko tētahi i tētahi, me te tauhokohoko i ngā rauemi a tēnā, a tēnā. Ka riro mā te Tiriti o Waitangi e whakapūmau he aha rawa te tūranga o te iwi Māori i roto o Aotearoa, ā, ka takoto i a ia he tūrangawaewae mō te noho mai o ngā tāngata katoa o Aotearoa, ahakoa he aha tō rātou momo iwi.

Ki te titiro a te Komihana ko te Tiriti tētahi pukapuka taketake i roto i ngā hītori o Aotearoa, i roto hoki i te ahunga whakamua o tō tātou whenua me ōna tāngata katoa, ā, ko te Tiriti tētahi wāhi o te anga e whanake ake ai ngā kaupapa here ā-pāpori, ā-ōhanga katoa o te motu.

E kore e ora ngā māuiuitanga katoa kei mua i ngā tāngata o Aotearoa i te Tiriti o Waitangi, e kore hoki pea e hua ake i a ia he rongoā mō ngā raruraru katoa. Ahakoa, ki te titiro a te Komihana, he pukapuka he whānui tonu ōna āhutanga ā-ōhanga, ā-pāpori, ā-kaupapa taketake, ā-ahurea, ā-wairua anō hoki.

…Ehara te Tiriti o Waitangi i te pukapuka whakahau i te whakaōritetanga i ngā iwi kia rite tonu, kia whakapikia rānei tētahi ki runga ake i tētahi. Nā te whakatoitū i te mana motuhake o ngā kākano maha i roto i āna kupu, ka poua he kahupapa e taea ai te mahi tahi, me te whāinga wāhi o ngā iwi o mua, me ngā iwi hou.

E whakapono ana te Komihana kei te kōrero tonu te Tiriti, ā, he pānga anō ōna ki ngā kaupapa here ā-ōhanga, ā-pāpori anō hoki. Me āta wānanga i ngā āhuatanga o ngā tau o mua, i runga anō i ōna mātāpono, otirā, ki a mātou me whakapiki anō te mana o āna kī taurangi, kia noho hei wāhi matua o ngā mātāpono e tauheretia ai te oranga ā-pāpori ā ngā tau ki te tū mai.

[Report of the Royal Commission on Social Policy, AJHR, 1987-90, H-2, Volume 2, p. 29, p. 76 and p. 80.]

 
  6 Pēpuere 1990
From left: Prime Minister John Bolger, Queen Elizabeth II, the Maori Queen Te Atairangikaahu, and Minister in Charge of Treaty Negotiations, Doug Graham.

Queen Elizabeth II

Image: ATL EP/1995/4375B-33a
© Image copyright conditions

Kuini IrihĀpeti II

E ngā mana, e ngā rangatira, e ngā hau e whā, he mihi ā-ngākau tēnei ki a koutou katoa, ki tēnei rangi rangatira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. [To the holders of power, to the traditional leaders, to the multitude from the four winds, my heartfelt greetings to you all on this very auspicious day. Salutations, salutations to you all.]

Kotahi rau rima tekau tau ki muri, i tūtaki ngā kanohi o ētahi iwi rerekē rawa e rua, o ētahi ahurea rerekē rawa e rua ki konei, kia hainatia he kawenata, kia tāia te kawa mō tētahi whenua tino nui, mō tētahi whenua hou. …[Ko Te Tiriti o Waitangi] tētahi tohu whakatairanga i te manawanui, i te whakaaro atawhai, ahakoa i ara ake he pōhēhētanga i ngā rerekētanga ā-reo, me ngā rerekētanga ā-whakaaro i muri i a ia.

Ko au e tū nei te uri o tētahi o ngā hoa i roto i te Tiriti o Waitangi, ā, he tini anō koutou kua tae mai i te rā nei, he uri nō ngā kaihaina Māori – nō ō koutou tīpuna mai. …Nā ō koutou tīpuna i whakatūturu tō rātou pono ki te Karauna, ā, ko taua piripono kāore e māharaharatia, he nui ngā mahi a te iwi Māori i hīritia ai tōna piripono, i whakamahanatia ngā taura here whanaungatanga i te aroha o ngā hoa i raro i te Tiriti.

He haepapa anō tō tātou katoa, kia arotakea mehemea kua tutuki ngā tūmanako o te kaiwhakarite i te Tiriti i roto i ngā tau. Nā te pōuritanga nui i piri ki te ngākau o ngā whakatupuranga o muri mai, kua tino kaha kē te arotake a te iwi ki a ia, kua whakaae ētahi he take tōtika tonu ētahi o ngā take o taua pōuritanga. He koanga ngākau hoki kia mōhio kua ahu whakamua tātou i roto i ngā take nei, i runga i ēnei āhuatanga.

I ēnei rā kua kaha ake tātou, kua mōhio tātou ki te kōrero hāngai i ngā akoranga o ngā tau 150 ki muri, kua mōhio hoki kāore anō kia tika te whakahōnore i te Tiriti.  Ki a au he kī taurangi tana whakarerenga nui ki a tātou. Hei arataki te Tiriti i ngā tāngata whakaaro pai katoa o Aotearoa, ki te hunga e noho ai tō rātou kotahitanga whakaaro mō te tika, mō te whakaōrite me te manawanui, hei huarahi ki ngā taumata kei mua i te aroaro. Kua puta i tā koutou Kōti Pīra te whakatau, ko te herenga o te Tiriti i ngā hoa e rua kia tino rangatira rawa ngā whakaaro me ngā mahi, tētahi ki tētahi. Ko ngā tini tamariki kei konei i tēnei rā, me te tini o ngā ahurea kei waenganui i a rātou hei whakamahara i a tātou mō tēnei here ki a rātou, me ō rātou rā i te ao nei.

[New Zealand Herald, 7 February 1990.]

 
  6 Pēpuere 1990
Prime Minister Geoffrey Palmer, 8 August 1989.

Geoffrey Palmer

Image: ATL
Ref: EP-Portraits of New Zealanders-Palmer, Geoffrey-01
© Image copyright conditions

Geoffrey Palmer
PIRIMIA

I te tau 1990, kei te takatū a Aotearoa ki te whakautu i te karanga a Kahurangi Whina Cooper e rua wiki ki muri. Kua tae ki te wā e huri ai a Aotearoa kia anga whakamua ki ngā rā kei mua i te aroaro, kia whakawhanaunga hei iwi kotahi. I puta mai te karanga a Kahurangi Whina i a tātou e mātakitaki ana i te whakatuwheratanga o te Commonwealth Games, i puta ai te ihi, te wehi, me te wana. Mōku anō, otirā mō ngā tāngata katoa o Aotearoa, he tino rā nui, he rā i ngāueue ai te whenua, i kakapa ai te manawa.

I tēnei ata kua kite anō tātou i tētahi tohu ātaahua anō, mō te kotahitanga ā-whenua. Kua kite tātou i ngā waka taua. …Hei waitohu anō tēnei mō te ahurea, tētahi wāhi matua i ngā hītori o te whenua nei. I tua atu i tērā, ka noho te waka hei tohu mō te mahi pipiri o ngā tāngata katoa. …Ko tēnei rā whakanui tētahi wāhi o aua mahi. I ētahi wā he matapihi kākarauri ngā kōrero hītori. He uaua te āta titiro ki ngā rā o nehe, ki te āta titiro tātou i te tuatahi. Engari i tēnei rā kua tau ngā waka taua ki uta, ka mārama anō te kite i tētahi wā kē, i tētahi wāhi kē anō hoki.

…I ngā tekau tau ki muri kua titiro hāngai tātou ki ngā tino āhuatanga o te Tiriti o Waitangi. He mahi uaua tēnei, i pā anō hoki he pōauautanga i te huarahi, engari hei aha anō e pōauau ai te tangata. Kei te whakatatūria ināianei ngā nawe e pā ana ki te Tiriti o Waitangi, he hātepe tōtika tonu, he mea āta whakarite mārire. Kāore ngā hapa i te whakaparahakotia – kei te whakawākia. .... Ko te whāinga kia hua ai he whakarite whakawā mō ngā tāngata katoa o Aotearoa. Kia mahara rāpea, ko te tika o te whakawā te huarahi rangimārie o ēnei wā o tātou. Kei a tātou te whenua o Aotearoa te kaha me te whakaaro pakeke kia mahia ngā mahi e mōhio ana tātou e tika ana kia pīkauria. Kua pono kē atu tā tātou titiro ki ngā hapanga o tō tātou hītori.

[New Zealand Herald, 7 February 1990.]

 
  6 Pēpuere 1990
Graham Latimer and others at a parliamentary reception in the Maori Affairs Room at Parliament, Wellington, 4 November 1977.

Graham Latimer

Image: ATL Ref: EP/1977/4485-F
© Image copyright conditions

TĀ Kereama RĀtima
RANGATIRA O NGĀTI KAHU, TIAMANA O TE KAUNIHERA MĀORI O AOTEAROA

E te [Kuini Irihāpeti II] , kei te whakahōnore koe i ō tātou tūpuna katoa – ahakoa Māori, ahakoa Pākehā – i tū rā i tēnei wāhi 150 tau ki muri, i whakaae kia noho tahi i runga i te whakaaro kotahi, i runga i tēnei whenua. … He tohu whakahōnore tēnei nā te Pākehā, kāore hoki tērā iwi i taunga ki te tohatoha i āna taonga ki ngā iwi taketake ahakoa o whenua kē, ki hea i te ao. He wā i nui ai ngā tūmanako. Waihoki tēnei wā, ināianei, e whakahoutia nei e koe, i tō taenga mai, taua kawenata, taua tiriti ingoa nui i hīritia ai 150 tau ki muri.

I ētahi wā ehara aua tau i te tau harikoa rawa. I ētahi wā kua paea ngā tūmanako ki te ākau, nā ngā pōhēhētanga, nā te kore e tika o ngā mahi, nā te taukaikai, nā te kore e rata o ngā taha e rua tētahi ki tētahi. … He huarahi motuhake anō tā tātou mō te whakarite tikanga mō ō tātou rerekētanga, – mā roto i te Rōpū Whakamana i Te Tiriti o Waitangi, mā roto i te Whare Pāremata, mā roto i ngā kōti, mā ō tātou kaunihera ā-takiwā ...he whakamaumaharatanga noa iho tēnei? He whakaaetanga noa iho, āe, i haere tētahi mahi nui i konei i te tau 1840? Mōku ake anō, otirā mō te nuinga o ngā tāngata o Aotearoa – mō te Māori me te Pākehā – he wā e whakanuia ai ētahi mahi tino pai rawa atu i roto i ngā tau. … he wā mō te kōwhiri huarahi hou, me ngā tūmanako nui.

[New Zealand Herald, 7 February 1990.]

 
  6 Pēpuere 1990
Portrait of Bishop Whakahuihui Vercoe. Taken 4 February 2000 by Haana Howard.

Tētahi whakaahua o te Pīhopa Whakahuihui Vercoe.

Image: Courtesy of The Dominion Post
© Image copyright conditions

Bishop Whakahuihui Vercoe

…ngā mātāwaka o te motu, ngā uri whakaheke o ō tātou mātua tūpuna. Tēnei rā te mihi atu nei ki a koutou, tātou i whakakotahi mai ai i runga i tēnei papa tapu i te whakatinana i ngā wawata, i ngā moemoeā o te Tiriti o Waitangi. Nō reira kei te mihi kau atu ki te hunga kua moe. Nā rātou i whakatakoto tēnei kaupapa. Nā rātou i tuku iho ki a tāua ngā uri, i ahatia e tāua. E papa rā ko te waha, e kōrero, e whakatō inana rā nei.

Kua tae mai tātou ki tēnei papa tapu, i whakarērea iho ai e ō tātou tūpuna ki a tātou. I hainatia tētahi kawenata kotahi rau rima tekau tau ki muri, ā, i whakapūmautia i waenganui i ētahi iwi e rua. I haere mai ki tēnei wāhi, i hainatia ai tētahi tiriti, he tiriti whakawhānau i tētahi whenua hou – he āhuatanga ahurei, he āhuatanga rerekē. … Engari mai i te hainatanga o taua tiriti 150 tau ki muri, kei te hiahia au ki te whakamaumahara i ō tātou hoa kua parea mātou ki tahaki. Kāore koutou i whakahōnore i te tiriti. Kāore tonu tāua i whakahōnore i a tāua, mō ngā kī taurangi i puta i a tāua i tēnei whenua tapu.

Mai i te tau 1840 ko te hoa kua parea ki tahaki ko ahau tonu – nōu te reo o te whenua, nāu ngā tikanga, nōu hoki ngā rawa pāpāho e kauwhau nei ki te ao ko wai tātou. …Te take i haere mai ai ahau ki konei, kia whakahoutia ngā here i noho ai tātou hei whenua i te tau 1840. Kāore au e hiahia ki te tautohe mō te tiriti, kāore au e hiahia ki te whakahou i te tiriti. Kei te hiahia au kia tū te Tiriti hei kotahitanga, hei huarahi e tūhonohonotia ai tāua hei whenua kotahi. …Ko te tiriti tonu tā tātou e whakanui nei. Ko te mea e hiahia ana tātou ki te whakapūmau kia noho ko tōku tino rangatiratanga, he taurite tonu ki tō tino rangatiratanga.

Koia au i haere mai nei ki Waitangi, ki te tangi, ki te tangi mō ngā kī taurangi nā koutou i whakaputa, mō ngā tūmanako o ō tatou tūpuna 150 tau ki muri. …Kia pēnei taku kōrero whakamutunga, i a au ka maumahara ake ki ngā waiata o tō tātou whenua, ka maumahara ki te hītori o tō tātou whenua, ka tangi nei au i te takutai o te Pēwhairangi.  

[New Zealand Herald, 7 February 1990.]

 
  Pēpuere 1990
Keith Sinclair.

Keith Sinclair

Image: © New Zealand Herald
© Image copyright conditions

TĀ Keith Sinclair
TOHUNGA MŌ NGĀ KŌRERO O NAMATA

Nā te Tiāti Matua [o te Kōti Whenua Māori] nā Taihākurei Edward Durie o Te Rōpū Whakamana i te Tiriti i kī, i te rā o Waitangi, i Waitangi i tērā tau, “Nā te Tiriti tonu i whai tika ai te Pākehā kia noho ki konei.” Me i kore te tiriti kua kore e tika te noho mai o te iwi Pākehā ki tēnei takiwā o te Moana-nui-a-Kiwa.”

Ahakoa he kōrero pai tonu tēnei hei whakapuaki tōrangapū mō ēnei rā, whakapuaki ā-tiāti, ā-rūnanga whakawā rānei, ā, he reka hoki ki te taringa, ehara tērā i te kōrero hītori tino pono. Te tikanga o tērā kōrero āku, kāore tēnei kōrero e hāngai ana ki ngā whakaaro o te tangata i te tau 1840. … Ko Aotearoa tonu te wāhi kua tū kē ētahi nohonga tāngata nō Ingarangi. Engari, ehara i te whenua Ingarihi. Ko te Tiriti o Waitangi te wā o te tangohanga o Aotearoa e Ingarangi, ehara i te wā i tīmata ai te nohonoho mai o te tangata Ingarihi ki konei. …He aha te kāwanatanga i pīrangi ai kia rapu te “whakaaetanga mārama, i runga i te mana motuhake” o te iwi Māori, i mua i tāna tangohanga i te whenua?

…Ka kitea te whakautu i roto i ngā mahi whakaako i te Rongopai o ngā hāhi o Ingarangi o te mutunga o te rautau 18…nāna i whakatū te Hōhaieti Anti-Slavery me te Hōhaieti e kīia nei te Aborigines Protection Society, i whakatūria ai i te tau 1837…I reira ka tau ngā whakaaro o te Kāwanatanga o Ingarangi kia tiakina e ia ngā tāngata whenua o ngā whenua i raro i te haki o Ingarangi. …Ko te tūmanako o te Kāwanatanga mā te whakaoti i tētahi tiriti ki te Māori ka taea ngā motika pupuri whenua o te Māori te tiaki, ka taea hoki te tō i te āhua o te whakanohonoho i te whenua hou kia hāngai ki runga i ngā tikanga Karaitiana. …Ko Te Tiriti o Waitangi te hua o ngā whakaaro atawhai; he pukapuka whakatakoto kahupapa mō te wā hou, i tūmanakotia rā he wā e whakahoutia ai ngā tikanga o te mahi whakanohonoho whenua.

…I pēhea i te mutunga o ngā mahi? …Mō te taha ki te tuku i ngā whāinga tika o ngā tāngata o Ingarangi ki te iwi Māori [Upoko III] kāore he tatanga mai o ngā mahi a te Kāwanatanga, huri noa i te ao. …Kāore e pērā rawa te pai o ngā kōrero mō te kī taurangi mō te tiaki i ngā motika whenua o te Māori [UpokoII]. … E mōhio ana te katoa, i tīmata ngā pakanga o ngā tau i muri tata mai i te tau 1860 i ngā hoko a te Karauna i tautohetia… I te tau 1863, e toru miriona eka ngā whenua Māori i raupatutia e te Kāwanatanga, ā, i takahia hoki te Tiriti o Waitangi i reira. … Mō te 30 tau i muri i te mutunga o ngā pakanga i te tau 1872, ka whakaputaina e te iwi Māori ō rātou nawe, ō rātou hiahia i te tini o ngā hui, o ngā komiti me ngā rūnanga. …Ko te nuinga o aua hiahia kāore anō kia rerekē, mai i tērā rā ki nāianei.

…Kia kōrero au i tētahi kōrero nō te ao hou, kāore he tohu o te “noho tahitanga hei hoa” i roto i te whanaungatanga o ngā iwi e rua. … I noho wehe tonu ngā iwi e rua. Ko te nuinga o te Pākehā kāore rawa i mōhio ki ngā nawe o te iwi Māori. He hanga noa iho kia kīia e rātou kei runga rawa atu te whakawhanaunga o ngā iwi maha i Aotearoa. …He nui atu ngā kōrerorerotanga i te tau 1990 o te kākano rua, i tērā rau tau katoa. Engari ki te whakaaro iho kua tūreiti tēnei māramatanga hou, nō tētahi ao tawhito rānei. … Kua titiro tātou ki tō tātou whenua hei whenua motuhake nō te Moana-nui-a-Kiwa. Me whakatoitū pea tēnei tuakiri ā-whenua hou e tātou.

[‘The 1990 Essays’, New Zealand Herald, 6 February 1990.]

 
  Pēpuere 1990
Wellington Central MP Fran Wilde and Island Bay MP Liz Tennet on election night, 17 August 1987. Dominion Post Collection, Alexander Turnbull Library.

Elizabeth Tennet

Image: ATL Ref: EP/1987/4134-F
© Image copyright conditions

Elizabeth Tennet
MEMA PĀREMATA MŌ TAPU TE RANGA

Kua pā te wairua o ēnei rā whakanui i te kotahi rau rima tekau tau o te Tiriti o Waitangi ki ngā tāngata katoa o Aotearoa. Nā ēnei rā kua mōhio tātou ko Te Tiriti o Waitangi – rite tonu ki te Magna Charta i Ingarangi me te Kaupapa Whakaritenga Taketake o Amerika – hei mea tino nui mō Aotearoa. Ko te tikanga o tēnei he noho tahitanga hei hoa, o ngā iwi e rua i roto i te whenua kotahi; e āhei ai tātou te kī he “Kiwi” tātou. Ko Te Rā o Waitangi – hei tohu whakamaumahara i te 150 tau mai i te hainatanga o te tiriti – he rā e tū rangatira ai te Māori rāua ko te Pākehā. Ka whakamaharatia tātou mō ō tātou haepapa tētahi ki tētahi, i te ātaahua o ngā waka me te whakaari o te hainatanga a ngā iwi e rua i tētahi tiriti e whakapono ai tētahi ki tētahi, hei whakamaharatanga hoki i a tātou mō ō tātou haepapa, tētahi ki tētahi, ahakoa kua takataka te 150 tau mai o tērā wā. …

I ngā tau o nā tata ake nei he maha ngā tāngata o Aotearoa – te Māori me te Pākehā – i māharahara mō te kino haeretanga o te noho tahi o ngā iwi maha o tēnei whenua. He maha tonu ngā Pākehā e mea ana ko te whakamananga o te Tiriti o Waitangi tētahi take tikanga-kore, e whiwhi ai te Māori ki ētahi tukunga moni, ā, tērā te tini o ngā Māori kua rikarika katoa ki te kore e aronuitia o ngā take whenua Māori, me ngā pōraru ā-pāpori, ā-ōhanga hoki o ngā whānau Māori maha. …ko te tino kōrero ia, kia ātā whakatika anō tātou i aua take, me whakaoti anō ki ngā whakaritenga o ēnei rā e hāngai ana. Ki te whakatitotito tonu tātou kāore he take, he kiko o aua take, he rite ki te taupoki i te puia wai wera – ā tōna wā ka wera te tini tangata i te pahūtanga.

I tēnei wā kei te rongo tātou i te uaua o te whakahaere i te tini o ngā take i raro i te  Tiriti o Waitangi. Kei te ako tātou he rerekē te Māori rāua ko te Pākehā, he rerekē ngā tikanga, he rerekē ngā hiahia o tētahi i tētahi, mō ngā mahi e tika ana mā tōna hoa. Otirā… he whenua kotahi tonu tātou. Me titiro whakamua tonu tātou. Ki a au ka noho pea te tau 1995 he tino tau pai mō te noho tahitanga o ngā iwi maha o Aotearoa, mehemea ka whakahōnoretia te Tiriti o Waitangi. Kia tae ki te tau 1995, kua tatū te nuinga, te katoa pea o ngā nawe o te iwi Māori.

[New Zealand Parliamentary Debates, Volume 505, pp.8-12. Address in Reply debate.]

 
  Pēpuere 1990
Dr Peter Simpson, circa 1998. Photographer: Marti Freidlander.

Dr Peter Simpson

Image: Private Collection
© Image copyright conditions

TĀkuta Peter Simpson
MEMA PĀREMATA MŌ WHANGARAUPŌ

He mea tika tonu kia whakatuwheratia tēnei nohonga o te Whare Pāremata e Kuini Irihāpetia II – te mokopuna tuatoru o Kuini Wikitōria, nōna te ingoa i whakapiria ki te Tiriti o Waitangi, i hainatia ai i te tau 1840. …Kua āhua waimeha te piringa o ngā tāngata o Aotearoa ki Ingarangi i roto i ngā tau, i runga i te pakeke haeretanga o tō tātou whenua me tōna tū motuhake. …Mōku anō, he tino pai kē atu te whenua pakari, whai mana motuhake o nāianei, i te tamāhine rongo ki ōna pāpā, whaea o te emepaea, i ētahi whakatupuranga ki muri. … Otirā ki te Māori, kei te noho hāngai tonu te whanaungatanga ki te Kuini nā te mea ko te Karauna te hoa i roto i te Tiriti, i kōrero hāngai ai ngā rangatira i Waitangi – nā reira hoki te mana nui o ngā mahi ka whakahaeretia i tēnei tau, ki te whakaaro Māori. …

Nā ngā hākinakina o te Commonwealth Games, me ngā mahi o Waitangi, i kitea ai te whakaaro pai o te iwi Māori ki te kake ki te taumata i waenganui i ngā iwi e rua, ki tua atu rānei, hei whakaoti i ngā take tautohe. He nui tonu ngā Pākehā kāore anō kia tae ki te taumata tuatahi i roto i ēnei kaupapa, ūā ana nei hoki. …Heoi anō te whenua ka mārama ki a ia anō, kei te haere ia ki hea, ko te whenua e mōhio ana i ahu mai ia i hea, i ara ake i te aha.

…Kei te pōkaikaha ahau kia rongo i ngā kōrero e mea ana, nā te Kāwanatanga i hanga ētahi raruraru mō te noho tahi o ngā iwi maha, nā ana whakapaunga kaha ki te  whakahaere i ngā take pohewa noa. Kei te whakakāhore au ki tērā kōrero. Kia hoki anō mō ētahi tau torutoru noa mō ngā hua kino o te whakahaere i ngā take noho tahitanga i runga i te wairua taikaha, i te wairua mārō. Ko tēhea te huarahi pai ake – kia ākina ngā mahi whakahē whai take a te Māori ki ngā ope pirihimana e mahi ana hei ope hōia, pērā i Takaparawhau i te tau 1978, kia āta wherawherahia rānei ngā take, pērā i tā te Rōpū Whakamana i Te Tiriti, me te whakatatū ki ngā huarahi tōtika, ki ngā huarahi i āta whakawākia, ina mōhiotia ngā kōrero pono?

[New Zealand Parliamentary Debates, Volume 505, pp.13-14. Address in Reply debate.]

 
  Māehe 1990
Simon Upton in 1990.

Simon Upton

Image: Dominion Post Collection, ATL
EP-1990-3783-27
© Image copyright conditions

Simon Upton
MEMA PĀREMATA MŌ WHĀINGAROA

E hiahia ana au ki te whakaputa i tētahi kupu whaikiko i tēnei tau, te kotahi rau rima tekau tau o te Tiriti... Kāore au e whai tāima ki te kauwhau mō ngā āhuatanga o te ahurea. Me tīmata atu ki te kōrero e mea ana, ahakoa pēhea ngā tauritetanga o te Māori rāua ko te Pākehā…he rerekē te kori o te ngākau i roto i te ahurea Pākehā i te ahurea Māori. Kei te kī au, hei tangata nō Uropi, ko mātou i ahu mai i Uropi, kāore e tino kaha rawa ngā taura ki te ahurea o Uropi – he kākahu pahuhu noa pea – nā te mea kei te noho wehe kē ngā Pākehā o Aotearoa i ō rātou paiaka i Uropi, ā, e mea ana rātou he iwi tino mārama rātou i te mutunga atu, kāore hoki e tino maha rawa ngā hara e hunaia ana e rātou. Kāore e titiro ki te taha kino o te noho i te ao nei…

He rerekē rawa te Māori. …Kei te tino kitea e au, ko te ngawhātanga tino nui o te ahurea o te tangata i ngā wā nei, ko te ohonga mai anō te tuakiri Māori... Nā reira… he aha te tikanga o te tiriti, mōku anō? Ina tīmata au, kāore au e whakaae kia māharahara te tangata mō ngā hara o mua. Kāore kau ōku māharahara – kāore tonu he painga. Kāore au e kaha ki te whakamatara i ō mua hē. Ka kōrero au mō taku whānau, mō tēnei kaupapa. Nō te wehenga atu o taku matua tupuna kēkē, a Harold Wilson, ki te pae o te pakanga i te Pakanga Tuatahi o te Ao, nā Kīngi Tāwhiao i hoatu tētahi kuru pounamu ki a ia [kua mate a Kīngi Tāwhiao i te tau 1894. I te kōrero pea a Upton mō te Te Rata Māhuta, te Kīngi Māori i te wā o te Pakanga Tuatahi o Te Ao]. Mā te kuru pounamu ia e tiaki, kia kore ai e kainga e te matā, nā, ka pērā tonu. Ka ora ia i Karipori, i te pae ki te Hauāuru, ka noho hei hoa mō Tāwhiao, ka tū hoki i te taha o te rua i te tāpuketanga o taua rangatira nui.

Kāore tonu au e mārama ki ngā whakaaro o taku matua tipuna kēkē, engari e mōhio ana au kāore ana mahi i roto i Tainui i kawea i runga i te whakapono o ēnei wā, o te partnership, te power-sharing, me te participation. Kāore, he hoa noho tata kē a Tainui. He iwi whai whenua rātou, he iwi mōhio ki te hokohoko kau, ā, i tua atu he iwi mōhio ki ngā mātauranga katoa o te rohe. I ako ia i ngā āhuatanga maha o taua ahurea, i mārama ki te reo, ahakoa kāore i kōrerotia e ia. …I mōhio ia ki ngā ture o te hunga hokohoko, ko te ture tuatahi me mātua whakapono tō hoa ki a koe, i roto i ō hokohoko, ki te kore, ka mutu ō mahi.

Kei te pōauau noa iho te whakaaro kia kumea mai te mana rangatira me te whakapono i tētahi huanga nō te hunga tito whakaaro, tito kaupapa hou; ko tāna noa iho he kawe i ngā whakaaro kia tawhiti tētahi i tētahi, he wehewehe hoki i ngā iwi. …E whakaae ana au he pukapuka tino nui te tiriti mō ngā tāngata katoa o Aotearoa; koirā hoki te pukapuka e tū nei tō tatou whenua i runga. Engari he mutunga anō tō te mana o te pukapuka. Kei ōna upoko e toru ētahi kahupapa mō te whakanohonoho mai o ngā iwi o Ingarangi ki konei… Kāore au e whakapono ka kitea ngā kaupapa o te tuku rangatiratanga ki te hoa, o te noho tahitanga, me te whanaketanga kākano-rua, i roto i taua tiriti. Engari kāore tērā e whakaiti i a ia, nā te mea, ahakoa i ngā tikanga e mea nei au kei roto i te Tiriti, me i tika te whakahaere o ngā āhuatanga e pā ana ki te Māori, me i whakahōnoretia hoki, tērā noa ake te pai o te noho o te Māori i tō nāianei āhuatanga. Kāo, i takahia ngā kī taurangi mō te pupuri i te whenua me ērā atu rauemi. I whakaititia tonutia te tangata. I ngaro ngā rawa, i hinga anō te mana, ka raru te iwi… Mehemea i tiakina ngā motika kua kore noa iho e hiahia te penihana oranga o ēnei rā. Engari, kāore i tiakina aua motika, nā reira me whakawhitiwhiti kōrero mō te kapiheihana.

[New Zealand Parliamentary Debates, Volume 505, pp.563-566. Address in Reply debate.]