He mea waihanga i Aotearoa - Te Tiriti o Waitangi.
|

KEI TĒNEI WĀHANGA

He tirohanga mai i tāwāhi

He rauemi kura

Ngā moheni me ngā niupepa

Ngā pūrongo a te rūnanga Whakawā o Waitangi

Ngā pae tukutuku o ngā iwi o te motu

Ngā pukapuka whakatau

Ngā tātai kōrero o nehe

Ngā tuhinga o ēnei tau tata

Ngā whakaputanga a te kāwanatanga

Ngā Pukapuka

Rauemi Noho Ipurangi

Whakawā o waitangi

English version of this page

HE Rauemi

Whakawā o waitangi

Wai 0001
Report of the Waitangi Tribunal on a Claim by JP Hawke and Others of Ngati Whatua Concerning the Fisheries Regulations 1978
www.waitangi-tribunal.govt.nz
Wai 0001
Report of the Waitangi Tribunal on a Claim by JP Hawke and Others of Ngati Whatua Concerning the Fisheries Regulations 1978
www.waitangi-tribunal.govt.nz
Wai 0002
Report of the Waitangi Tribunal on the Waiau Pa Power Station Claim 1978
www.waitangi-tribunal.govt.nz
Wai 0003
Report on Proposed Discharge of Sewage at Welcome Bay 1990
www.waitangi-tribunal.govt.nz
Wai 0004
Report of the Waitangi Tribunal on the Kaituna River Claim 1984
www.waitangi-tribunal.govt.nz
Wai 0005
Report on Imposition of Land Tax 1990
www.waitangi-tribunal.govt.nz
Wai 0006
Report of the Waitangi Tribunal on the Motunui–Waitara Claim 1983
www.waitangi-tribunal.govt.nz
Wai 0008
Report of the Waitangi Tribunal on the Manukau Claim 1985
www.waitangi-tribunal.govt.nz
Wai 0009
Report of the Waitangi Tribunal on the Orakei Claim 1987
www.waitangi-tribunal.govt.nz
Wai 0010
Report of the Waitangi Tribunal on the Waiheke Island Claim 1987
www.waitangi-tribunal.govt.nz
Wai 0011
Report of the Waitangi Tribunal on the Te Reo Maori Claim 1986
www.waitangi-tribunal.govt.nz
Wai 0012
Report of the Waitangi Tribunal on a Motiti Island Claim 1985
www.waitangi-tribunal.govt.nz
Wai 0013
Report on Fisheries Regulations 1990
www.waitangi-tribunal.govt.nz
Wai 0014
Report on Tokaanu Building Sections 1990
www.waitangi-tribunal.govt.nz
Wai 0015
Report of the Waitangi Tribunal on the Te Weehi Claim to Customary Fishing Rights 1987
www.waitangi-tribunal.govt.nz
Wai 0017
Report of the Waitangi Tribunal on the Mangonui Sewerage Claim 1988
www.waitangi-tribunal.govt.nz
Wai 0018
Report of the Waitangi Tribunal on Lake Taupo Fishing Rights 1986
www.waitangi-tribunal.govt.nz
Wai 0019
Report of the Waitangi Tribunal on a Claim Relating to Maori ‘Privilege’ 1985
www.waitangi-tribunal.govt.nz
Wai 0022
Report of the Waitangi Tribunal on the Muriwhenua Fishing Claim 1988
www.waitangi-tribunal.govt.nz
Wai 0025
Report of the Waitangi Tribunal on a Claim Relating to Maori Representation on the Auckland Regional Authority 1987
www.waitangi-tribunal.govt.nz
Wai 0026 / Wai 150
Report of the Waitangi Tribunal on Claims Concerning the Allocation of Radio Frequencies 1990
www.waitangi-tribunal.govt.nz
Wai 0027
The Ngai Tahu Report 1991 (3 vols) 1991
www.waitangi-tribunal.govt.nz
Wai 0027
The Ngai Tahu Claim: Supplementary Report on Ngai Tahu Legal Personality 1991
www.waitangi-tribunal.govt.nz
Wai 0027
The Ngai Tahu Sea Fisheries Report 1992
www.waitangi-tribunal.govt.nz
Wai 0027
The Ngai Tahu Ancillary Claims Report 1995
www.waitangi-tribunal.govt.nz
Resources 1 to 25 of 94. Next

 

 

 


Kāore e arohia ngā tohutō i roto i ngā mahi kimi.

NGĀ HONO E HĀNGAI ANA

Waitangi Tribunal