He mea waihanga i Aotearoa - Te Tiriti o Waitangi.
|

KEI TĒNEI WĀHANGA

He tirohanga mai i tāwāhi

He rauemi kura

Ngā moheni me ngā niupepa

Ngā pūrongo a te rūnanga Whakawā o Waitangi

Ngā pae tukutuku o ngā iwi o te motu

Ngā pukapuka whakatau

Ngā tātai kōrero o nehe

Ngā tuhinga o ēnei tau tata

Ngā whakaputanga a te kāwanatanga

Ngā Pukapuka

Rauemi Noho Ipurangi

Whakawā o waitangi

English version of this page

HE Rauemi

Ngā tātai kōrero o nehe

Campion, Richard
Waitangi – ‘I Was There’: A 1986 Docu-drama.
Treaty of Waitangi Research Unit Paper HD1, Wellington, 2003.

Carleton, Hugh
The Life of Henry Williams, Archdeacon of Waimate
Upton, Auckland, 1874-7.

Colenso, William
The Authentic and Genuine History of the Signing of the Treaty of Waitangi, New Zealand, February 5 and 6, 1840.
Wellington, Govt. Printer, 1890; reprint ed., Capper Press, Christchurch, 1971.

Evans, Roger B.
Truth and Disobedience: the Life and Letters of George Clarke, 1798-1875: Missionary, Protector of Aborigines, and Defender of the Treaty of Waitangi
Kerikeri, R. Evans, 2004.

Johnson, John
Journal describing his experiences at the Bay of Islands and Maori life there. 1840.
Manuscript. Held at Auckland Public Library & Alexander Turnbull Library.

Mathew, Felton
Journals of Felton and Sarah Mathew
1840 Manuscript. Held at Auckland Public Library & Alexander Turnbull Library.

Official correspondence relating to the signing of the Treaty of Waitangi, 1840-1842, Manuscript,
Held at Archives New Zealand, Wellington, & Alexander Turnbull Library.

Papers relating to the British Resident and Governor of New Zealand
Manuscript. Held at Archives New Zealand, Wellington.

Williams, Henry
Letters and journals written by the Rev Henry and Mrs Marianne Williams and the Rev William and Mrs Jane Williams, 1822-1864, MS,
Manuscript. Held at Alexander Turnbull Library.

Williams, Marianne (Caroline Fitzgerald, editor)
Letters from the Bay of Islands: The Story of Marianne Williams
Penguin Books, Auckland, 2004.

Resources 1 to 10 of 10.

 

 

 


Kāore e arohia ngā tohutō i roto i ngā mahi kimi.

NGĀ HONO E HĀNGAI ANA

Waitangi Tribunal