He mea waihanga i Aotearoa - Te Tiriti o Waitangi.
|

KEI TĒNEI WĀHANGA

He tirohanga mai i tāwāhi

He rauemi kura

Ngā moheni me ngā niupepa

Ngā pūrongo a te rūnanga Whakawā o Waitangi

Ngā pae tukutuku o ngā iwi o te motu

Ngā pukapuka whakatau

Ngā tātai kōrero o nehe

Ngā tuhinga o ēnei tau tata

Ngā whakaputanga a te kāwanatanga

Ngā Pukapuka

Rauemi Noho Ipurangi

Whakawā o waitangi

English version of this page

HE Rauemi

Ngā pae tukutuku o ngā iwi o te motu

Te Aupouri Maori Trust Board
www.aupouri.org.nz
Te Hauora o Ngati Haua Trust
www.tehauora.co.nz
Te Iwi o Rakaipaaka
www.rakaipaaka.co.nz
Te Runanga A Iwi O Nga Puhi
www.ngapuhi.iwi.nz
Te Runanga o Ati Awa Ki Whakarongotai
www.whakarongotai.com
Te Runanga o Ngai Tahu
www.ngaitahu.iwi.nz
Te Runanga o Ngati Apa
www.ngatiapa.iwi.nz
Te Runanga o Ngati Manawa
ngatimanawa-runanga.org.nz
Te Runanga o Ngati Pu
www.ngatipu.iwi.nz
Te Runanga o Ngati Ruanui
www.ruanui.co.nz
Te Runanga o Raukawa
www.raukawa.maori.nz
Te Runanga o Te Rarawa
www.terarawa.co.nz
Te Runanga oTuranganui a Kiwa
www.trotak.iwi.nz
Te Runanga-a-Iwi o Ngati Kahu
www.ngatikahu.co.nz
Te Runanganui o Taranaki Whanui
www.atiawa.com
Tuhoe Waikaremoana Maori Trust Board
www.tuhoe.iwi.nz
Whakatohea Maori Trust Board
www.whakatohea.co.nz
Previous. Resources 26 to 42 of 42.

 

 

 


Kāore e arohia ngā tohutō i roto i ngā mahi kimi.

NGĀ HONO E HĀNGAI ANA

Waitangi Tribunal