He mea waihanga i Aotearoa - Te Tiriti o Waitangi.
|

KEI TĒNEI WĀHANGA

He tirohanga mai i tāwāhi

He rauemi kura

Ngā moheni me ngā niupepa

Ngā pūrongo a te rūnanga Whakawā o Waitangi

Ngā pae tukutuku o ngā iwi o te motu

Ngā pukapuka whakatau

Ngā tātai kōrero o nehe

Ngā tuhinga o ēnei tau tata

Ngā whakaputanga a te kāwanatanga

Ngā Pukapuka

Rauemi Noho Ipurangi

Whakawā o waitangi

English version of this page

HE Rauemi

He rauemi kura

Treaty of Waitangi Past & Present [kit]: A Primary School Resource
Waitangi Tribunal, Wellington, 1999.

Aperahama, Ranea
Ko Wai Ahau? Mura ahi: Te Tiriti o Waitangi
[sound recording]
Te Pou Taki Kōrero, Te Whanganui ā Tara, 1999

Boon, Kevin
The Treaty of Waitangi
Waiatarua Publishers, Auckland, 1999.

Boon, Kevin
Waitangi Day
Kotuku Publishers, Wellington, 2000.

Calman, Ross
The Treaty of Waitangi
Reed, Auckland, 2003.

Christchurch Public Library
www.library.christchurch.org.nz/Childrens/FactSheets/TreatyofWaitangi
Harris, Aroha
Hīkoi: Forty Years of Māori Protest
Huia Publishers, Wellington, 2004

Ministry for Culture and Heritage
www.nzhistory.net.nz/Gallery/treaty/index.htm
Ministry of Education websites of resources for schools and the wider community
tki.org.nz
Moon, Paul & Biggs, Peter
The Treaty and Its Time: the Illustrated History
Resource Books, Auckland, 2004.

Naumann, Ruth
Our Treaty: The Treaty of Waitangi 1840 to the Present
New House Publishers, Auckland, 2002.

Naumann, Ruth & Harrison, Lyn
Te Mana o te Tiriti: The Living Treaty
New House Publishers, Auckland, 1990.

Ngā Pūkōrero o te Wā. 16 [sound recording],
Te Pou Taki Kōrero, Te Whanganui ā Tara, 1998.

Office of Treaty Settlements
Healing the Past, Building a future; a Guide to Treaty of Waitangi Claims and Negotiations with the Crown, 2nd edition, or Summary edition 2004 (in English and te reo Māori)
Office of Treaty Settlements, Wellington, 2002, or Summary edition 2004
www.ots.govt.nz
Orange, Claudia
An Illustrated History of the Treaty of Waitangi, Revised edition.
Bridget Williams Books, Wellington, 2004.

Orange, Claudia
The Story of a Treaty, 2nd edition
Bridget Williams Books, Wellington, 2004.

Stenson, Marcia
The Treaty: Every New Zealander’s Guide to the Treaty of Waitangi
Random House, Auckland, 2004.

Te Ara: New Zealand On-line Encyclopedia
www.teara.govt.nz/NewZealandInBrief/GovernmentandNation/1/en
Waitangi Tribunal
www.waitangi-tribunal.govt.nz/forschools
Whaanga, Mere
Treaty/Te Tiriti
Scholastic New Zealand, Auckland, 2003.

Resources 1 to 20 of 20.

 

 

 


Kāore e arohia ngā tohutō i roto i ngā mahi kimi.

NGĀ HONO E HĀNGAI ANA

Waitangi Tribunal