He mea waihanga i Aotearoa - Te Tiriti o Waitangi.
|

Ngā FAQ

Tirohia ngā FAQ e pā ana ki ngā kerēme i raro i te Tiriti

English version of this page

Whakataunga Tiriti

Pēhea ai te whiriwhiri i ngā whakataunga?

Whiriwhiria ai ngā whakataunga Tiriti aro whakamuri i waenga i ngā rōpū kerēme Māori me te Karauna. E whā ngā takahanga matua i te huarahi whiriwhiri:

  • Takahanga I:  Te whakariterite kerēme hei whiriwhiri
  • Takahanga II:  Ngā kōrerorero i mua i ngā whiriwhiringa
  • Takahanga III:  Ngā whiriwhiringa
  • Takahanga IV:  Te whakatūturutanga me te whakatinanatanga

I mua i ngā whiriwhiringa:

  • Me mātua whakaatu ngā kaikerēme Māori he whai tikanga tonu ā rātou kerēme, ā, i takahia anō te Tiriti. I ngā wāhi maha, kei te pūrongo a te Rōpū Whakamana i te Tiriti ngā taunakitanga, i te mea kei reira e mea ana āe rānei he whai tikanga, kāore rānei, me te whakaputa whakaaro mō te rongoā i ngā mamae me te whakatika i ngā hē. Ka āhei anō ngā rōpū kerēme ki te tāpae i ā rātou ake rangahautanga aro whakamuri. Me mātua rēhita ngā kaikerēme i ā rātou take ki te aroaro o te Rōpū Whakamana i te Tiriti, engari ki te hiahia rātou, ka whakaaetia tā rātou whiriwhiri tika i tā rātou take ki te Karauna, hei aha te whakatakoto kia whakawāngia e te Rōpū Whakamana i te Tiriti i te tuatahi.
  • Kia āta whakaaetia te kaiwhiriwhiri i te taha kaikerēme ko ia hei māngai mō te rōpū e tautokona ana e ia.

Ko ngā taha e rua i roto i ngā whiriwhiringa, ko te rōpū nāna te kerēme me te Tari Whakatau Take e pā ana ki te Tiriti o Waitangi. He wāhanga te Tari nei nō te Manatū Ture. I roto i ngā whiriwhiringa:

  • Me whakaae ngā kaikerēme me te Karauna ki te pūtakenga aro whakamuri o te kerēme. Kia puta anō i te Karauna he kupu whakapāha mō ngā takahanga o te Tiriti o Waitangi.
  • Me whakaae anō ki te nui o te utu kia utua, tae atu ki te rahi kia ea i te whenua, me te rahi kia ea i te moni. Ko te nui o te utu, kei te āhua tonu o te kino o ngā mahi hē a te Karauna, me te rahi o te whenua i riro i aua mahi.
  • Me whakaae anō ki ētahi atu wāhi o te whakataunga, pērā i te whakawāteatanga o ngā ara ki ngā puna kai, ngā tauranga ika, me ngā wāhi tapu, ā, he aha te wāhi ki te rōpū kerēme i roto i ngā mahi whakataki i ngā rawa e noho taonga ana ki a rātou.

Kia whakaae ngā kaiwhiriwhiri ki ngā āhuatanga katoa o te whakataunga, me mātua whakaae anō ko te rōpū kerēme. Ka pōti ngā mea pakeke katoa o te rōpū kerēme kia whakaaetia, kia kaua rānei e whakaaetia te utu kua tāpaea e te Karauna. Me whakaae anō rātou ki te whakahaere ka whakatūria hei whakataki i ngā rawa me ngā moni ka riro mai i te whakataunga. I mua i te tukunga o te moni, me kite anō te Karauna ko te whakahaere kua kōwhiria, e tika ana hei māngai mō te katoa o te rōpū kerēme, kei te mārama ā rātou mahi, kei te noho haepapa anō rātou ki te rōpū.

Ki te whakaae te rōpū kerēme ki te āhua o te whakataunga, i te nuinga o te wā ka whakamanahia e te Whare Pāremata he ture hei whakatūturu i te whakaaro e kore e hokia anō taua whakataunga. Mā te whakamana ā-ture, ka whakatinanatia te whakataunga, ka whakakorea anō hoki te āhei o ngā kōti me te Rōpū Whakamana i te Tiriti ki te tirotiro anō i ētahi take aro whakamuri tērā ka ara ake i taua rōpū kerēme. I te wā e whakamanahia ana te ture i te Whare Pāremata, ka āhei anō te hunga tūmatanui ki te tāpae whakaaro ki te Whare Pāremata e pā ana ki taua ture. Me whai anō te Whare Pāremata kia whakaata tōtika te ture i te whakataunga. Ka taea e te Whare Pāremata te kore e whakamana i te ture, engari kāore e taea e rātou te raweke i ngā kōrero ake o te whakataunga.

Mō te roanga atu o ngā kōrero e pā ana ki te titiro a te Karauna ki ngā whakataunga Tiriti, tirohia te pae tukutuku a te Tari Whakatau Take e pā ana ki te Tiriti o Waitangi, tirohia rānei te tuhinga Ka tika ā muri, ka tika ā mua, i taua pae tukutuku.

E hoki ki muri


Kāore e arohia ngā tohutō i roto i ngā mahi kimi.

NGĀ HONO E HĀNGAI ANA

Office of Treaty Settlements

Waitangi Tribunal