He mea waihanga i Aotearoa - Te Tiriti o Waitangi.
|

Ngā FAQ

Tirohia ngā FAQ e pā ana ki ngā kerēme i raro i te Tiriti

English version of this page

Whakataunga Tiriti

He aha te wāhi ki te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi?

He komihana uiui pūmau te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi. Ko tāna he rēhita i ngā kerēme e mea ana kua takahia e te Karauna te Tiriti o Waitangi, he āta tirotiro i aua kerēme, me te whakatakoto pūrongo e kī ana āe rānei he whai tikanga tonu te take a ngā kaikerēme, kāore rānei. Ka tirohia ko ngā take aro whakamuri (mō ngā takahanga o mua i te tau 1992) me ērā anō o nāianei (pēnei i ngā tautohetohe mō te taihua me te takere o te moana).

Ina tirohia e ia tētahi kerēme, me whakatau anō te Rōpū Whakamana he aha te tino tikanga o ngā kupu me ngā mātāpono o te Tiriti. Ka whakawāngia ngā taunakitanga a ngā kaikerēme me te Karauna, tae atu ki ētahi taunakitanga tōkeke mai i wāhi kē, kia kitea ai he aha ngā mahi e tika ana kia mahia e te Karauna hei whakatutuki i āna kawenga i raro i te Tiriti, ā mehemea anō i tutuki i a ia aua mahi. Kātahi ka tirohia mēnā i pā he āhuatanga kino ki ngā hapori o ngā kaikerēme, ko aua āhuatanga te hua o aua takahanga o te Tiriti e te Karauna. Mehemea ka kitea āe, i takahi tonu te Karauna i te Tiriti ka tahi, i pā he āhuatanga kino ki aua hapori Māori ka rua, ka whakatakoto te Rōpū Whakamana i te Tiriti i āna whakatau mō te rongoā i ngā mate, me te whai kia kaua e eke anō tērā āhua.

Kāore i te Rōpū nei te mana ki te whakamahi i te Karauna kia whakatinana i āna whakatau, hāunga ētahi wāhi ruarua nei. Kāore hoki i a ia te mana ki te whakawā i ngā āhuatanga ture, ki te whakatakoto whakatau rānei e mea ana me whakahoki he whenua tūmataiti ki te iwi Māori. Kāore i te pērā rawa te ōkawa, te wairua tautohetohe rānei o ana whakahaere, ina whakatairitea ki ō te kōti. Ka taea e ia te tāpae whakaaro mō te whakarerekē i ngā ture me ngā kaupapa-here. I pērā hoki ia mō te wāhi ki te tuku pūtea mō te rapu mātauranga pae tuatoru i ngā wānanga. Karekau he here i runga i te kāwanatanga ki te aro ake ki ngā whakaaro nei, engari i ōna wā anō tērā ia e whakaae ki te whakatinana.

Ko tētahi tino kaupapa a te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi, ko te whakatakoto huarahi e huraina ai te pono, e ea anō ai ngā nawe. He hui tūmatanui ngā whakawānga e whakaatu ai ngā kaikerēme i ā rātou take ki te Karauna. I konei ka āta wherawherahia te pono o ngā nawe nei. Ka whakatakotoria ngā taunakitanga ki te aroaro o ngā māngai o te Karauna, o te hapori o te rōpū kerēme, me te hunga tūmatanui. Ka whakamātauria anō te pono o ngā kōrero ka ara ake, ā, ka noho tēnei hei mauhanga tūmatanui. Ko te tīmatanga tēnei o te whakamahu i ngā mamae. Ka tautohua hoki ngā māngai o te rōpū kerēme, ā, ka mārama ake te kitea o ngā hapori nō rātou ngā nawe, me nga hononga o tētahi ki tētahi. Katoa ēnei kōrero, tae atu ki te pūrongo a te Rōpū Whakamana e whakaatu ana ko ēhea ngā take e whai tikanga ana, he āwhina i ngā whiriwhiringa whakataunga ki te Karauna.

Tērā ka tono te rōpū kerēme, te Karauna rānei i te Rōpū Whakamana kia whakatakoto whakaaro mō te rongoā i ngā mate. Kei te Rōpū nei te mana ki te whakahau i te Karauna kia whakahoki i ētahi momo whenua (tae atu ki ngā whenua kua raihanatia hei Ngahere Karauna me ngā whenua o ngā Umanga a te Kāwanatanga i mua) ki ngā kaikerēme. Engari he tāpiritanga tēnei ki te whakataunga ka āta whiriwhiria.

Kei te pae tukutuku a te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi te roanga atu o ngā kōrero.

E hoki ki muri


Kāore e arohia ngā tohutō i roto i ngā mahi kimi.

NGĀ HONO E HĀNGAI ANA

Office of Treaty Settlements

Waitangi Tribunal