He mea waihanga i Aotearoa - Te Tiriti o Waitangi.
|

English version of this page

Mahere

Tiriti O Waitangi
Pānuitia te Tiriti
Wātaka

He Wātaka Mō Te Tiriti

Ngā Āhuatanga i Pā - Te Tiriti

Orokohanga
Rauemi
Whakataunga Tiriti
Ngā Take
Tāngata Ingoa Nui
Kupu Ake
He Mapi
Rerenga
Ngā FAQ
Whakamārama
Pae Reo Pākehā

Kāore e arohia ngā tohutō i roto i ngā mahi kimi.

© 2005 - 2006.

Kāinga | Pānuitia te Tiriti | Wātaka | Orokohanga | Rauemi | Whakataunga TiritiNgā Take | Mahere
Pae Reo Pākehā | Tāngata Ingoa Nui | Kupu Ake | He Mapi | Rerenga | Ngā FAQ | Whakāmarama

Me mātua whakaae te rangatira me te kaipupuri manatārua i mua i te whakamahinga anō o ētahi whakaahua o te pae tukutuku nei.

Me mātua whakaae te Whare Pukapuka o Alexander Turnbull, Te Puna Mātauranga o Aotearoa, i mua i te whakamahinga anō o ā rātou whakaahua. Kia kitea ai te roanga atu o ngā kōrero mō ngā whakaahua a ATL, whakatakotoria te kiore ki runga ake i ngā whakaahua.Access key information.