He mea waihanga i Aotearoa - Te Tiriti o Waitangi.
|

Kei tĒnei wĀhanga

PĀnuitia Te Tirity O Waitangi
Tauira reo Pākehā
Tauira reo Māori
He whakamārama i ngā rerekētanga matua

HE KUPU WHAKATAKI

NgĀ mea e rua ki te reo PĀkehĀ
Tauira reo Pākehā
Whakapākehātanga o te tauira reo Māori

Ētahi atu kaupapa reo kĒ o te Tiriti
Hāmoa
Kuki Airani
Ngā moutere o Tokerau
Tonga
Niue

NgĀ MĀtĀpono o te Tiriti o Waitangi

Pānuitia te Tiriti o Waitangi.

TĀia ngĀ Tuhinga o te Tiriti

English version of this page

PĀNUITIA TE TIRITI O WAITANGI
English Text Maori Text Ngā Rerekētanga Matua

Preamble

HER MAJESTY VICTORIA Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland regarding with Her Royal Favour the Native Chiefs and Tribes of New Zealand and anxious to protect their just Rights and Property and to secure to them the enjoyment of Peace and Good Order has deemed it necessary in consequence of the great number of Her Majesty's Subjects who have already settled in New Zealand and the rapid extension of Emigration both from Europe and Australia which is still in progress to constitute and appoint a functionary properly authorised to treat with the Aborigines of New Zealand for the recognition of Her Majesty's Sovereign authority over the whole or any part of those islands - Her Majesty therefore being desirous to establish a settled form of Civil Government with a view to avert the evil consequences which must result from the absence of the necessary Laws and Institutions alike to the native population and to Her subjects has been graciously pleased to empower and to authorise me William Hobson a Captain in Her Majesty's Royal Navy Consul and Lieutenant-Governor of such parts of New Zealand as may be or hereafter shall be ceded to her Majesty to invite the confederated and independent Chiefs of New Zealand to concur in the following Articles and Conditions.

 

KO WIKITORIA te Kuini o Ingarani i tana mahara atawai ki nga Rangatira me nga Hapu o Nu Tirani i tana hiahia hoki kia tohungia ki a ratou o ratou rangatiratanga me to ratou wenua, a kia mau tonu hoki te Rongo ki a ratou me te Atanoho hoki kua wakaaro ia he mea tika kia tukua mai tetahi Rangatira - hei kai wakarite ki nga Tangata maori o Nu Tirani - kia wakaaetia e nga Rangatira Maori te Kawanatanga o te Kuini ki nga wahikatoa o te wenua nei me nga motu - na te mea hoki he tokomaha ke nga tangata o tona Iwi Kua noho ki tenei wenua, a e haere mai nei.

Na ko te Kuini e hiahia ana kia wakaritea te Kawanatanga kia kaua ai nga kino e puta mai ki te tangata Maori ki te Pakeha e noho ture kore ana.

Na kua pai te Kuini kia tukua a hau a Wiremu Hopihona he Kapitana i te Roiara Nawi hei Kawana mo nga wahi katoa o Nu Tirani e tukua aianei amua atu ki te Kuini, e mea atu ana ia ki nga Rangatira o te wakaminenga o nga hapu o Nu Tirani me era Rangatira atu enei ture ka korerotia nei.

 

Ko te kupu whakataki reo Pākehā e kī ana i hiahia a Ingarangi:

  • ki te tiaki i te iwi Māori i te paringa mai o ngā kaiwhakanoho o Ingarangi
  • ki te mahi i ngā whakaritenga e pai ai te noho a aua kaiwhakanoho
  • ki te whakatū kāwanatanga kia tau ai te rangimārie, kia mutu ai te haere ture kore a ngā tāngata.

Anei ngā kī taurangi matua a te Kuini e ai ki ngā kupu whakataki reo Māori:

  • ki te whakatū kāwanatanga, otirā, me te whakapūmau tonu i te rangatiratanga o ngā iwi, me tā rātou pupuri tonu ki ō rātou whenua tae rawa ki te wā e hiahia ai rātou ki te tuku atu.

Article the First

 

Ko te Tuatahi

   

The Chiefs of the Confederation of the United Tribes of New Zealand and the separate and independent Chiefs who have not become members of the Confederation cede to Her Majesty the Queen of England absolutely and without reservation all the rights and powers of Sovereignty which the said Confederation or Individual Chiefs respectively exercise or possess, or may be supposed to exercise or to possess over their respective Territories as the sole sovereigns thereof.

 

Ko nga Rangatira o te wakaminenga me nga Rangatira katoa hoki ki hai i uru ki taua wakaminenga ka tuku rawa atu ki te Kuini o Ingarani ake tonu atu - te Kawanatanga katoa o o ratou wenua.

 

I te tauira reo Pākehā o te Tiriti, ka tukuna ki te Kuini e ngā rangatira Māori "ngā whāinga tika me ngā mana katoa o te whenua",

I te tauira reo Māori, ka tukuna ki te Kuini e ngā rangatira Māori ko "te kāwanatanga katoa" o ō rātou whenua.

Article the Second

 

Ko te Tuarua

   

Her Majesty the Queen of England confirms and guarantees to the Chiefs and Tribes of New Zealand and to the respective families and individuals thereof the full exclusive and undisturbed possession of their Lands and Estates Forests Fisheries and other properties which they may collectively or individually possess so long as it is their wish and desire to retain the same in their possession; but the Chiefs of the United Tribes and the individual Chiefs yield to Her Majesty the exclusive right of Preemption over such lands as the proprietors thereof may be disposed to alienate at such prices as may be agreed upon between the respective Proprietors and persons appointed by Her Majesty to treat with them in that behalf.

 

Ko te Kuini o Ingarani ka wakarite ka wakaae ki nga Rangitira ki nga hapu - ki nga tangata katoa o Nu Tirani te tino rangatiratanga o o ratou wenua o ratou kainga me o ratou taonga katoa. Otiia ko nga Rangatira o te wakaminenga me nga Rangatira katoa atu ka tuku ki te Kuini te hokonga o era wahi wenua e pai ai te tangata nona te Wenua - ki te ritenga o te utu e wakaritea ai e ratou ko te kai hoko e meatia nei e te Kuini hei kai hoko mona.

 

I te tauira reo Pākehā o te Tiriti, ka whakatūturutia ki ngā rangatira me ngā iwi o Aotearoa, tae atu ki ngā whānau me ngā tāngata takitahi te "pupuritanga mārire tē taea te raweke o ō rātou whenua, ō rātou kāinga, ō rātou ngahere, ō rātou tauranga ika, me ērā atu taonga".

I te tauira reo Pākehā, ka whakaae ngā rangatira Māori kia hokona ō rātou whenua ki te Karauna anake, kaua ki tētahi atu.

I te tauira reo Māori, ka whakatūturutia ki te iwi Māori te "tino rangatiratanga o ō rātou whenua, ō rātou kāinga me ō rātou taonga katoa".

Ka whakaae anō ngā rangatira ki te hoko atu i ō rātou whenua ki te Karauna ki te hiahia anō te tangata nōna te whenua ki te hoko atu.

Article the Third

 

Ko te Tuatoru

   

In consideration thereof Her Majesty the Queen of England extends to the Natives of New Zealand Her royal protection and imparts to them all the Rights and Privileges of British Subjects.

 

 

 

Hei wakaritenga mai hoki tenei mo te wakaaetanga ki te Kawanatanga o te Kuini - Ka tiakina e te Kuini o Ingarani nga tangata maori katoa o Nu Tirani ka tukua ki a ratou nga tikanga katoa rite tahi ki ana mea ki nga tangata o Ingarani.

 

I te tauira reo Māori o te Tiriti, ka whakaae te Karauna ka tiakina te iwi Māori e te Kuini, ka tukua anō ki a rātou ngā tikanga katoa pērā anō i ngā tangata o Ingarangi.

E whakaaetia ana e hāngai ana tēnei whakamāoritanga ki ngā kupu Pākehā.

 

(signed)
William Hobson,
Lieutenant Governor.

 

(signed)
William Hobson,
Consul and Lieutenant-Governor.

   
 

Now therefore We the Chiefs of the Confederation of the United Tribes of New Zealand being assembled in Congress at Victoria in Waitangi and We the Separate and Independent Chiefs of New Zealand claiming authority over the Tribes and Territories which are specified after our respective names, having been made fully to understand the Provisions of the foregoing Treaty, accept and enter into the same in the full spirit and meaning thereof in witness of which we have attached our signatures or marks at the places and the dates respectively specified.Done at Waitangi this Sixth day of February in the year of Our Lord one thousand eight hundred and forty.

 

Na ko matou ko nga Rangatira o te Wakaminenga o nga hapu o Nu Tirani ka huihui nei ki Waitangi ko matou hoki ko nga Rangatira o Nu Tirani ka kite nei i te ritenga o enei kupu, ka tangohia ka wakaaetia katoatia e matou, koia ka tohungia ai o matou ingoa o matou tohu.

Ka meatia tenei ki Waitangi i te ono o nga ra o Pepueri i te tau kotahi mano, e waru rau e wa te kau o to tatou Ariki.

   

Ki Runga

Tō muri mai.