He mea waihanga i Aotearoa - Te Tiriti o Waitangi.
|

Kei tĒnei wĀhanga

PĀnuitia Te Tirity O Waitangi
Tauira reo Pākehā
Tauira reo Māori
He whakamārama i ngā rerekētanga matua

HE KUPU WHAKATAKI

NgĀ mea e rua ki te reo PĀkehĀ
Tauira reo Pākehā
Whakapākehātanga o te tauira reo Māori

Ētahi atu kaupapa reo kĒ o te Tiriti
Hāmoa
Kuki Airani
Ngā moutere o Tokerau
Tonga
Niue

NgĀ MĀtĀpono o te Tiriti o Waitangi

Pānuitia te Tiriti o Waitangi.

TĀia ngĀ Tuhinga o te Tiriti

English version of this page

Kuki Airana

Ko te Koreromotu o Waitangi i roto i te reo Kuki Airani Urianga i te Koreromotu o Waitangi mei te reo Maori Nu Tireni ki te reo Maori Kuki Airani

Tuanga mua

 

Tuanga mua

Te rauka nei te au Ui Rangatira o te Putuputuanga o te au Uki i roto i te Taokotaianga o te au Ngati Katoatoa o Nu Tireni, e te au Ui Rangatira tei kore ratou i riro mai e au i roto i teia Taokotaianga nei, i te oronga atu ki tana Ngateitei, koia oki te Ariki Vaine o Peritane i te au tikaanga katoatoa ma te kore rava e akatuanga-ia te mana Ngateitei e te au tikaanga tei oti i te tuatua-ia e te Putuputuanga o te au Uki, me kare te au Ui Rangatira tatakitai, e na ratou e ta-angaanga i te reira me kore e mou piri tikai i te reira i runga ake i to ratou au tuanga enua i roto i te irinakianga e ko ratou okotai uaorai tei akamana-ia kia rave i te reia.

 

Ko te au Ui Rangatira o te Taokotainga o te au Uki, e te au Ui Rangatira, tei kore ratou i roto i teia Taokotaianga nei i te oronga atu anga ki te Ariki Vaine o Peritane i te mana katoatoa i te akaaere anga i to ratou au enua.

Tuanga rua

 

Tuanga rua

Kua akatika ma te akapapu mai tona Ngateitei te Ariki Vaine o Peritane ki te au Ui Rangatira katoatoa o te au Ngati tuketuke o Nu Tireni, ki te au kopu-tangata katoatoa ma te au tangata tatakitai, i to ratou au tikaanga katoatoa, kia kore rava te reira e tamanamanata-ia, i runga i to ratou enua, to ratou au enua atea, te au vaorakau e te tuanga o te Moana (te tikaanga o te tautai), e tetei ua atu au apinga e na ratou tikai, me kare ra na te tangata tatakitai, ua atu e eaa te roa o te tuatau ta ratou ka inangaro, e na ratou rai te reira e akaaere. Inara, ko te au Ui Rangatira i roto i te Taokotaianga o te au Ngati katoatoa e pera te au Ui Rangatira tatakitai, na ratou e oronga atu ki te Ariki Vaine Ngateitei i te tikaanga katoatoa o te au enua kia tutaki-ia na mua ki te au tangata taonga o te enua e kia riro katoa ratou i te akara matatio i te akatanotano anga i te tu o te moni ta ratou ka akatinamou no te tutaki i te au enua. Kia akatika-ia ra oki teina i rotopu i te au tangata taonga o te enua e pera katoa ki te au tangata ta te Ariki Vaine Ngateitei i iki ei mono iaia i te raveanga i teia tuanga angaanga ma te tau tikai.

 

kua akatika oki te Ariki Vaine o Peritane e ka paruru aia i te au Ui Rangatira, to ratou au kauono e pera katoa te iti-tangata Nu Tireni katoatoa i te tikaanga tikai o te au Ui Rangatira ki runga i to ratou au enua, te au oire, e pera katoa ki ta ratou au apinga puapinga tikai. Inara oki, tetai tua ka oko atu te au Ui Rangatira o te Taokotaianga o te au uki e pera katoa te au Ui Rangatira katoatoa i te oko atu i to ratou au enua ki te moni tei akatika-ia i rotopu i te tangata nona te enua e pera katoa te tangata nana e oko mai i te enua ki te tangata ta te Ariki Vaine i iki ei mono iaia, no runga i te tuanga okoanga enua.

Tuanga toru

 

Tuanga toru

I roto i te tamanakonako anga kua oronga atu tona Ngateitei te Ariki Vaine o Peritane ki te au tangata enua katoatoa o Nu Tireni i tana paruru anga kia ratou e ma te akapapu atu e ka aiteite to ratou tikaanga e te mana mei to te iti-tangata i raro ake i te au Peritane.

 

No te tikaanga tei akatika-ia no runga i te Kavamani a te Ariki Vaine ka paruru te Ariki Vaine o Peritane i te au tangata rikiriki katoatoa o Nu Tireni ma te oronga atu i te tikaanga angaanga kia aiteite te reira ki te iti tangata i raro ake i te au Peritane.

 

(signed)
William Hobson,
Lieutenant Governor.

 

(signed)
William Hobson,
Consul and Lieutenant-Governor.

 

 

 

 

Up

next story.