He mea waihanga i Aotearoa - Te Tiriti o Waitangi.
|

Kei tĒnei wĀhanga

PĀnuitia Te Tirity O Waitangi
Tauira reo Pākehā
Tauira reo Māori
He whakamārama i ngā rerekētanga matua

HE KUPU WHAKATAKI

NgĀ mea e rua ki te reo PĀkehĀ
Tauira reo Pākehā
Whakapākehātanga o te tauira reo Māori

Ētahi atu kaupapa reo kĒ o te Tiriti
Hāmoa
Kuki Airani
Ngā moutere o Tokerau
Tonga
Niue

NgĀ MĀtĀpono o te Tiriti o Waitangi

Pānuitia te Tiriti o Waitangi.

TĀia ngĀ Tuhinga o te Tiriti

English version of this page

O le Feagaiga O Waitangi

Samoan translation of the original English version Samoan translation, via English, of the original Māori version

Maliega muamua

 

Muamua

Ua tu’uina atu e Ali’i Sili o le Taupulega a Itū-Aiga So’ofa’atasi o Niu Sila, fa’apea Ali’i Sili e lē o i ai i totonu o le Taupulega a le So’ofa’atasi i Lana Maiesetete le Tupu Tama’ita’i o Egelani, le mālō ma le aiā e pulea ai vaega o le atunu’u o lo’o i lalo o la latou pule’aga.

 

Ua tu’uina atu e Ali’i Sili uma o le Taupulega, fa’apea ma Ali’i Sili e lē o i ai i totonu o le Taupulega, i le Tupu Tama’ita’i o Egelani le pule fa’ale mālō i ō latou ’ele’ele uma e o’o i le fa’avavau.

Maliega lona lua

 

Lona lua

E tu’uina atu e Lana Maiesetete Le Tupu Tama’ita’i o Egelani i Ali’i Sili ma Itū-Aiga, fa’apea aiga ma tagata ta’ito’atasi le aiā e pulea ai ma fa’aaogāina e aunoa ma le fa’alavelavea o latou ’ele’ele ma fanua, vaomatua ma faigāfaiva ma isi a latou mea totino e tusa ai ma a latou fuafuaga, vaganā ai ni ogā’ele’ele ua manatu Ali’i Sili o Itu-Aiga So’ofa’atasi, fa’apea Ali’i Sili tutū to’atasi e fa’atau atu ise tau ua malilie fa’atasi i ai i latou, ma ē ua tōfia e Lana Maiesetete latou te feutaga’i i sea fefa’atau’aiga.

 

Ua finagalo malie le Tupu Tama’ita’i o Egelani o le ’a ia tu’uina atu le puipuiga i Ali’i Sili, I Itu-Aiga, ma tagata uma o Niu Sila ina ia mafai ona latou pulea ma fa’aaongā ō latou fanua ma ’ele’ele, ’a’ai, fa’apea a latou oloa tāua uma. Ui i lea o le ’a mafia foi ona fa’atau atu e Ali’I Sili o le Taupulega, ma Ali’i Sili uma lava, ni fanua i le Tupu Tama’ita’i, ise tau ua malilie uma i ai ē ona le fanua ma i latou o lo’o fia fa’atauina mai nei fanua, po’o i latou na tofia e le Tupu Tama’ita’i e avea ma ona sui.

Maliega lona tolu

 

Lona tolu

E tusa ai ma nei aiaiga, ua tu’uina atu ai e Lana Maiesetete Le Tupu Tama’ita’i o Egelani i tagata e ō latou Niu Sila lana puipuiga fa’a-le-Mālō fa’apea aiā tatou uma fa’a-tagata-Nu-u o Peretania.

 

E tusa ai ma nei aiaiga, e fa’atatau i faigā Mālō a le Tupu Tama’ita’i, o le ’a i ai le puipuiga a le Tupu Tama’ita’i i tagata lautele uma lava o Niu Sila, ma o le ’a tu’uina atu foi ia i latou aiā tatau uma fa’atagata nu’u e pei ona i ai i tagatā nu’u o Egelani.

 

(signed)
William Hobson,
Lieutenant Governor.

 

(signed)
William Hobson,
Consul and Lieutenant-Governor.

 

 

 

 

Up

next story.