He mea waihanga i Aotearoa - Te Tiriti o Waitangi.
|

Kei tĒnei wĀhanga

PĀnuitia Te Tirity O Waitangi
Tauira reo Pākehā
Tauira reo Māori
He whakamārama i ngā rerekētanga matua

HE KUPU WHAKATAKI

NgĀ mea e rua ki te reo PĀkehĀ
Tauira reo Pākehā
Whakapākehātanga o te tauira reo Māori

Ētahi atu kaupapa reo kĒ o te Tiriti
Hāmoa
Kuki Airani
Ngā moutere o Tokerau
Tonga
Niue

NgĀ MĀtĀpono o te Tiriti o Waitangi

Pānuitia te Tiriti o Waitangi.

TĀia ngĀ Tuhinga o te Tiriti

English version of this page

Ko te Feagaiga o Waitagi

Fakakupga i te Gagana Peletania Fakaliliuga o te Fakakupuga Faka-Maori

Mea Muamua

 

Mea Muamua

Ko no Aliki uma o te Tukufakatahiga o Tupuaga (tribes) kehekehe Sokofakatahi uma i Niusila ma Aliki tau-tokatahi ma tu-tokatahi ko heki i loto o teia Tukufakatahiga kua kilatou tuku atu katoatoa ki tana Afioga Mamalu te Tupu o Egelani e Aunoa ma he masalosalo, te aiā ma te pule aoao e ve lava ona latou faia ma maua foki, pe na e iei moni foki pe heai he pule venei i o latou pitonuku tautokatahi na e kavea ai kilatou ko ni pule aoao e aunoa ma he/ie tahi ake.

 

Ko na Aliki o te Tukufakatahiga o Aliki ma ietahi Aliki uma e heki i loto o tenei Tukufakatahiga kua kilatou tuku katoatoa uma atu ki te Tupu o Egelani ke pa ki te fakavavau ke kilatou pulsea o latou laukelekele.

Tona lua

 

Tona lua

Ko te mamalu o te Tupu o Egelani kua ia fakamaonia ma fakamautugia ki na Aliki ma na Tupuaga Kehekehe o Niusila ma vena foki ki o latou kaiga ma tagata tautokatahi te fusia ma te pukegia katoa e aunoa ma te fakalavelavegia o latou Kelekele, Fenua, Vaomatua, Fagotaga ma ietahi mea totino pe ni mea tukufakatahi pe so he mea tautokatahi kua fofou ma manatu kilatou ke taofimau kiei, kae ko na Aliki o na Tupuaga (tribes) Tukufakatahi ma Aliki tautokatahi kua tuku atu ki te Tupu Mamalu te saolotoga ma te avanoa muamua i te fakatau o ni kelekele venā pe ka fakatau kehe atu e kilatou na fakataufenua i he tau e malilie fakatahi kiei te fakataufenua fou ma kilatou ka filifilia e tana Masiofo Mamalu ke kilatou fefaiakia e fai ma o latou sui.

 

Ko te Tupu o Egelani kua malie ke ia taukikila ia Aliki ma vaegā Tupuaga kehekehe ma tagata uma o Niusila ia latou taumafaiga hē maumautūtū i pulega faka-Aliki ki o latou kelekele, nuku ma o latou koloa uma. Kae ko he tahi foki itu, ko Aliki o te Tukufakatahiga ma ietahi ake Aliki ka fakatau kelekele ki te Tupu i he tau ka malilie kiei ia ia, e fakatau atua ma ia ka ia fakataua (ko ia tenei mulimuli) e filifilia e te Tupu ko tona sui i na Fakatauakiga venei.

Tona tolu

 

Tona tolu

Mai kina kua fuafuagia ai e te Masiofo Mamalu Tupu o Egelani ke faka oko-atu ki tagata-anuku o Niusila tana puipuiga faka-tupu ma tuku atu ai ki te kilatou uma te aiā ma te saolotoga e ve ona maua e tagata-anuku o Peletania.

 

Ko te mea ia kua kavea ai tenei maliliega fuafuagia kua aofia ai te Faigamalo o te Tupu, ka puipuia ai e te Tupu o Egelani ia tagata tautokatahi uma o Niusila ma tuku atu ai ki te kilatou te aiā ma tiute o tagata-anuku moni e ve lava ko tagata moni o Egelani.

 

(signed)
William Hobson,
Lieutenant Governor.

 

(signed)
William Hobson,
Consul and Lieutenant-Governor.

 

 

 

 

Up

next story.