He mea waihanga i Aotearoa - Te Tiriti o Waitangi.
|

Kei tĒnei wĀhanga

PĀnuitia Te Tirity O Waitangi
Tauira reo Pākehā
Tauira reo Māori
He whakamārama i ngā rerekētanga matua

HE KUPU WHAKATAKI

NgĀ mea e rua ki te reo PĀkehĀ
Tauira reo Pākehā
Whakapākehātanga o te tauira reo Māori

Ētahi atu kaupapa reo kĒ o te Tiriti
Hāmoa
Kuki Airani
Ngā moutere o Tokerau
Tonga
Niue

NgĀ MĀtĀpono o te Tiriti o Waitangi

Pānuitia te Tiriti o Waitangi.

TĀia ngĀ Tuhinga o te Tiriti

English version of this page

Ko e Talite o’ Waitangi

Tongan translation of the original English version Tongan translation, via English, of the original Māori version

Kupu ’uluaki

 

’Uluaki

’Oku foaki Faka’aufuli mo ta’eveiveiua ’e he Hou’eiki ’o e Kautaha Fakatahataha ’o e ngaahi Ha’a Mauli ’o Nu’usila pea mo kinautolu ’o e Hou’eiki ’oku te’eki ai ke nau kau ki he Kautaha Fakatahataha ’o e ngaahi ha’a Mauli ’o Nu’usila, ki he ‘Ene ‘Afio ko e Kuini ’o ’Ingilani, ’a honau ngaahi totonu mo e mafia ki he pule’i fakaleveleva ’o e fonua, fakataautaha pe fakākatoa.

 

Ko e Kau Hou’eiki ’o e Kautaha ’a Hou’eiki pea mo e Hou’eiki Kotoa ’oku te’eki ke kau ki he Kautaha ’a Hou’eiki ’oku nau ’oatu kotoa ki he Kuini ’o ’Ingilani ’o ta’engata ’a hono pule’i Fakapule’anga kakato ’o honau kelekele.

Kupu ua

 

Ua

Ko ‘Ene ’Afio ko e Kuini ’o ‘Ingilani’ oku ne fakapapau’i mo tukupa ki he Hou’eiki moe ngaahi Ha’a kotoa pe ’o Nu’usila pea ki he ngaahi kainga taautaha mo e tokotaha kotoa pe’a hono kotokotoa mo ta’eue’ia ’a enau pule’i ’a honau Kelekele mo e ngaahi Tofi’a, Vaota, ngaahi Toutai’anga moe ngaahi koloa kehe ’oku ’anautolu fakatokolahi pe fakataautaha lolotonga ko ’enau faka’amu mo honau loto mo’oni ke pukepuke ko ’enau koloa: ka ko e e Hou’eiki ’oe ngaahi Ha’a fakatahataha pea mo e hou’eiki taautaha ’oku nau tukuatu ki he ’ene ‘Afio ha totonu makehe ke fakatau ha kelekele ’o ha taha kuo felotoi mo hono fakafofonga ke fakatau ’i ha totongi kua na femahino’aki ki ai.

 

Ko e Kuini ’o ’Ingilani ’oku finangalo ke ne malu’i ’a e Hou’eiki ngaahi ha’a pea mo e kakai kotoa ’o Nu’usila ’I hono ngāue fa’iteliha’aki honau mafia fakahou’eiki ki honau kelekele, ngaahi kolo pea mo ’enau ngaahi koloa mahu’inga kotoa. Pea ko e kau Hou’eiki ’o e Kautaha pea mo e Hou’eiki kotoa te nau fakatau kelekele ki he Kuini ’i ha fa’ahinga totongi ’e felotoi ki ai ’a e tokotaha ’oku ’o’ona pea mo e tokotaha ’oku ne fakatau ia (ko e tokotaha ko ia) kuo fili ’e he Kuini ko hono fakafofonga fakatau kelekele.

Kupu tolu

 

Tolu

’I he feongoi kuo lava ’oku hanga leva ’e he ’Ene ‘Afio ko e Kuini ’o ’Ingilani ’o ’oatu ki he kakai tupuifonua ’o Nu’usila ’a ’ene malu’i fakakuini, pea mo tukuatu kiate kinautolu ’a e ngaahi totonu kotoa pe mo e monu’ia kotoa ’o ha tokotaha Pilitania.

 

Tu’unga ’i he felotoi ko ’eni fakau’aki mo e pule ’a e Kuini, ’e hanga leva ’e he Kuini ’o Ingilani ’o malui ’a e kakai ’o Nu’usila ni, pea ’oange kiate kinautolu ’a e ngaahi totonu tatau mo e ngaahi fatongia tatau ’o hange ko e kakai ’o ’Ingilani.

 

(signed)
William Hobson,
Lieutenant Governor.

 

(signed)
William Hobson,
Consul and Lieutenant-Governor.

 

 

 

 

Up

next story.